přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Životní situace


25.8.2005

Náhrada škody způsobené zvěří

Škoda způsobená zvěří (jejíž početní stavy mohou být lovem snižovány) na: zemědělských pozemcích, polních plodinách a zemědělských porostech, na lesních pozemcích a na...


12.7.2006

Rozhodnutí o umístění slaniska, napajedla nebo zařízení pro přikrmování zvěře

Podle § 9 odst. 2 zákona o myslivosti je zakázáno poškozovat nebo ničit slaniska, napajedla, zařízení pro přikrmování, pozorování a lov zvěře a další myslivecká zařízení (dále jen "myslivecké...


12.7.2006

Vydání loveckého lístku

Lovecký lístek je základní předpoklad pro oprávnění k lovu. Druhy loveckých lístků a doba, na kterou je lovecký lístek možno vydat: pro české občany: ...


12.7.2006

Uznání honiteb

Honitbou je soubor souvislých honebních pozemků jednoho nebo více vlastníků vymezený v rozhodnutí orgánu státní správy myslivosti, v němž lze provádět právo myslivosti. Právem...


19.7.2006

Povolení použití loveckých dravců v sokolnictví

Každá fyzická osoba, která chce používat lovecké dravce v sokolnictví, musí mít pro tuto činnost povolení podle § 44 odst. 2 zákona o myslivosti. Loveckým dravcem se rozumí dravec chovaný k...


19.7.2006

Povolení chovu zvěře v zajetí a její případné vypuštění do honitby

Povolení chovu zvěře v zajetí musí mít každá fyzická nebo právnická osoba, která chce chovat na nehonebním pozemku některý z druhů zvěře, vyjmenované v § 2 písm. c) a d) zákona o myslivosti....