přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Změny v hodnocení trofejí dle CIC

20.10.2016

Výkonný výbor Mezinárodní rady pro lov a ochranu zvěře (CIC) schválil změny v dokumentu CIC Trophy Measuring Rules and Regulations a to 20. září 2016 v Budapešti. Spolu s těmito změnami byla provedena i úprava definice výsad a pozměněno hodnocení trofejí srnce.

Tyto změny byly důkladně prodiskutovány Výborem pro hodnocení trofejí, který se sešel 7. – 8. června v Nitře (SK) za účasti členů Ústřední Hodnotitelské Komise Trofejí.

Významnými změnami, které platí od 20. září jsou doplnění definice výsad a hodnocení trofejí srnce obecného.

  • U srnce se nově body nedělí na 0,25 bodu, ale na 0,5 bodu.
  • Definice výsady je doplněna o následující text:

 „V případě, že délka výsady překračuje 2 cm a základna je větší než celková délka výsady, může hodnotitel ubrat 2 a více cm od hrotu výsady (následovat osu výsady na vnější straně) a najít místo, kde vzdálenost od hrotu k danému místu je větší než šíře výsady v daném místě (šíře se bere rovnoběžně se základnou). Stejná výjimka může být použita pro srnce
a mundžaka, kde limit ubrání  je 1 cm. Jakmile se určí, zda výběžek splňuje definici výsady, je délka měřena od hrotu k základně. Pokud není šíře základny brána jako přirozená základna, pak šíře musí být kolmá na osu délky, pro posouzení, zda výběžek splňuje definici výsady“.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem