přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Osvěta a propagace v myslivosti

Obraz myslivosti se předcházejícím období z pohledu ostatní laické veřejnosti zhoršil. Příčiny lze hledat ve vnitřních problémech myslivosti, osobní nekázni jednotlivců provádějících tuto činnost, v cílené antilovecké propagandě ochranářských iniciativ a antimyslivecké propagandě subjektů provádějících hospodářskou činnost v přírodě při prosazování svých subjektivních zájmů. Cílem myslivosti je zlepšit pohled veřejnosti na myslivost a její přínos pro společnost.


18.6.2020

Výsledky z funkčního úkolu odboru státní správy lesů, myslivosti a rybářství

Pilotní projekt vzorové komunikace mezi hospodařícími subjekty v zemědělství, uživateli honiteb a dobrovolníky za použití techniky a software pro detekci drobné a srnčí zvěře před senosečí a ověření funkčnosti tohoto projektu v provozních podmínkách“ (viz smlouva č.: 376-2019-16233). Smlouva byla uzavřena dne 10.6.2019 mezi Ministerstvem zemědělství a Regionální agrární komorou Jihočeského kraje.


9.3.2018

Myslivost v České republice PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 5 MB)

Publikace propagačního charakteru poskytující souhrnné informace o myslivosti v České republice, úprava 2018, vydaná Ministerstvem zemědělství, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1.