přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Metodické příručky pro žadatele o finanční příspěvky na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti poskytované Ministerstvem zemědělství

4.7.2016

Od 1. července 2016 dochází k rozšíření souboru finančních příspěvků poskytovaných Ministerstvem zemědělství podle nařízení vlády č. 30/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti. Vzhledem k rozsahu souvisejících změn, daných nařízením vlády č. 209/2016 Sb., připravilo Ministerstvo zemědělství pro žadatele o finanční příspěvky dvě metodické příručky a k jednotlivým formulářům pro ohlášení a žádosti i poučení, jak postupovat při jejich vyplňování.

Ministerstvo zemědělství od 1. července 2016 poskytuje podle nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, tyto finanční příspěvky:

 • v lesích, které nejsou ve vlastnictví státu, nejsou vojenskými lesy ani lesy v národních parcích a jejich ochranných pásmech: finanční příspěvky na opatření k obnově lesů poškozených imisemi a lesů chřadnoucích vinou antropogenních vlivů (dříve dotační titul A), finanční příspěvky na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku (dříve dotační titul B), finanční příspěvky na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lesích (dříve dotační titul D) a finanční příspěvek na vyhotovení lesních hospodářských plánů za podmínky poskytnutí dat lesních hospodářských plánů v digitální formě pro potřeby státní správy lesů (dříve dotační titul H),
 • finanční příspěvky poskytované uživatelům honiteb (dříve dotační titul G) a finanční příspěvky poskytované vlastníkům loveckých psů a loveckých dravců (dříve dotační titul K).

Pro tyto finanční příspěvky je žadatelům v příloze tohoto článku k dispozici metodická příručka pro finanční příspěvky na hospodaření v lesích poskytované Ministerstvem zemědělství i metodická příručka pro finanční příspěvky na vybrané myslivecké činnosti, k oběma jsou pak přiloženy aktuální formuláře ohlášení i žádostí a jejich příloh s doplněným poučením, jak postupovat při jejich vyplňování:

 • příloha č. 2 – vzor žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese,
 • příloha č. 3 – vzor žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku,
 • příloha č. 5 – vzor žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na opatření k obnově lesů poškozených imisemi a lesů chřadnoucích vinou antropogenních vlivů,
 • příloha č. 7 – vzor žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na vyhotovení lesních hospodářských plánů,
 • příloha č. 9 – vzor žádosti o poskytnutí finančních příspěvků poskytovaných uživatelům honiteb,
 • příloha č. 10 – vzor žádosti o poskytnutí finančních příspěvků poskytovaných vlastníkům loveckých psů a loveckých dravců,
 • příloha č. 11 – vzor ohlášení žadatele o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle části druhé hlavy I, II, III a IV nařízení vlády č. 30/2014 Sb.,
 • příloha č. 12 – vzor ohlášení žadatele o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle části druhé hlavy VII nařízení vlády č. 30/2014 Sb.

Přílohy

 • Tisk stránky
 • Poslat e-mailem