přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství ČR


zobrazit po
17.2.2016

Aktualizace studie "Lesnické hospodaření v Krušných horách" PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 9 MB)

Návrh směrnic LH pro přírodní lesní oblast 01.

Porosty náhradních dřevin (PND) vznikly v sedmdesátých a osmdesátých letech v imisemi silně poškozené oblasti Krušných a Jizerských hor, na lokalitách, kde nebylo možné nahradit rozpadající se převážně smrkové monokultury vhodnými dřevinami cílovými. Cílem zakládání PND bylo zachování kontinuity lesních porostů, plnících alespoň nejdůležitější ekologické funkce v dané oblasti (funkce půdoochranné a vodohospodářské). Vzhledem k předpokládané nižší stabilitě a omezenému plnění produkčních i mimoprodukčních funkcí (v porovnání se dřevinami cílovými) nebyly PND již od počátku považovány za definitivní řešení nastalé situace, ale za přípravnou fázi pro založení stabilních lesních ekosystémů, druhově odpovídajících aktuálním růstovým podmínkám při respektování původní dřevinné skladby. PND by proto měly vytvořit i příznivější růstové poměry pro postupnou obnovu lesa cílovými, hospodářsky i ekologicky vhodnějšími dřevinami. Přeměny PND jsou však vzhledem k jejich věkové struktuře, relativně velké výměře, nestejné kvalitě a zejména vzhledem k velmi složitým imisním a ekologickým poměrům Krušných hor problémem dlouhodobým. Až do fáze přeměn je však nutno PND stabilizovat a zachovat jejich funkčnost.


16.11.2015

Vápnění lesů v České republice PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 2 MB)

Výsledky účinnosti vápnění pocházejí z kontrolních činností při vápnění lesů, které zadává Ministerstvo zemědělství, statistické hodnocení dat bylo průběžně zpracováváno v rámci projektu MZe č. 0002070203.


16.9.2014

Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství ČR 2013 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 5 MB)

Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2013 poskytuje v obvyklé struktuře údaje o výsledcích lesního hospodářství, hlavních produkčních činitelích, faktorech ovlivňujících lesní hospodářství, ekonomice, trhu se surovým dřívím, navazujících odvětvích a v neposlední řadě se dozvíte i o mezinárodních aktivitách a nových legislativních dokumentech v lesním hospodářství.


11.9.2013

Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství ČR 2012 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 5 MB)

Výroční zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2012.


5.10.2012

Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství ČR 2011 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 8 MB)

Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2011.


28.11.2011

Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství ČR 2010 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 8 MB)

Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2010.


3.1.2011

Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství ČR 2009 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 4 MB)

Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky k 31.12.2009.


11.1.2010

Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství ČR 2008

Souhrné informace o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky k 31.12.2008.


12.1.2009

Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství ČR 2007

Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky k 31.12.2007.


4.1.2008

Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství ČR 2006

Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky k 31.12.2006.

zobrazit po