přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aktuální informace o finanční podpoře hospodaření v lesích a provozu myslivosti

31.12.2019

Hospodaření v lese a provoz myslivosti jsou z rozpočtu Ministerstva zemědělství finančně podporovány prostřednictvím níže uvedených ekonomických nástrojů.

Vlastníci lesů, podnikatelé v lesním hospodářství a uživatelé honiteb se mohou orientovat na tyto dotační programy:

 • finanční příspěvky na hospodaření v lesích (z rozpočtu MZe i z rozpočtu krajů),
 • NOVÝ finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích,
 • finanční příspěvky na vybrané myslivecké činnosti,
 • úhrady nákladů podle lesního zákona,
 • služby poskytované vlastníkům honiteb,
 • podporu akreditované poradenské činnosti v lesním hospodářství,
 • dotace na ochranu a reprodukci genofondu lesních dřevin,
 • vybrané operace Programu rozvoje venkova na období 2014-2020,
 • vybrané programy Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a. s.,
 • vratku daně z nafty spotřebované při provádění hospodaření v lese.

Podrobné aktuální informace o jednotlivých druzích finanční podpory i o místech a termínech pro příjem žádostí naleznete v přiloženém souboru. Uvedené skutečnosti platí k 1. lednu 2020.

Přílohy

 • Tisk stránky
 • Poslat e-mailem