přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Pěstování a ochrana lesů

Náplní ochrany lesa je komplexní péče o zdravotní stav a stabilitu lesních porostů: doplnění chybějících živin (meliorace), preventivní ochrana před škodlivým působením abiotických (vítr, sníh) a biotických škodlivých činitelů (houby, hmyz, zvěř), kontrola výskytu hmyzích škůdců a realizace obranných opatření v případě jejich přemnožení.

MZe ČR v rámci ochrany lesa financuje služby vlastníkům lesa, a to v případě, kdy předmět plnění přesahuje území jednoho kraje. Zajišťuje letecké hnojení a vápnění imisemi poškozených lesních porostů, leteckou hasičskou službu, rekognoskační lety na kůrovce a velkoplošné letecké obranné zásahy proti hmyzím škůdcům.

Povinnosti vlastníka lesa na úseku ochrany lesa jsou dány §32 zákona č. 289/1995 Sb. (lesní zákon), podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa jsou obsaženy ve vyhlášce č. 101/1996 Sb.

Související odkazy


18.3.2016

Doporučená opatření v ochraně lesa

Doporučená opatření v ochraně lesa proti lýkožroutu smrkovému (Ips typographus L.), lýkožroutu severskému (Ips duplicatus Sahlb.) a lýkožroutu menšímu (Ips amitinus Eichh.).


18.3.2016

Vývoj ročního objemu smrkového kůrovcového dříví v letech 2000-2015

Vývoj ročního objemu smrkového kůrovcového dříví v letech 2000-2015 a evidovaný objem kůrovcového dříví v jednotlivých krajích v roce 2015.


12.8.2014

Požární ochrana PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Základní povinnosti organizací, podnikatelů a firem v oblasti požární ochrany lesa.


20.6.2011

Stav třetiny exropských lesů se za poslední desetiletí zhoršil

Stav evropských lesů - projekt FutMon.


17.2.2004

Doporučené technologické postupy MZe při ochraně lesa proti kůrovcům č. 1/2003 DOC Otevírá se do nového okna. (DOC, 42 KB)