přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Mezinárodní konference v Mariánských Lázních - sedmdesát let spolupráce EHK OSN a FAO

20.9.2017

Na mezinárodní konferenci v Mariánských Lázních se hodnotilo sedmdesát let spolupráce EHK OSN a FAO v oblasti lesnictví a diskutovala současná situace v certifikaci lesů.

Téměř devadesát účastníků z celého světa se ve dnech 5. až 7. září 2017 sjelo do Mariánských Lázní do společenského domu CASINO, aby zde společně oslavili sedmdesát let spolupráce Evropské hospodářské komise OSN (EHK OSN) a Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) v oblasti lesnictví a dřevozpracujícího průmyslu.

Kromě početné mezinárodní účasti se konference zúčastnili zástupci českých státních i nestátních organizací, mimo jiné náměstek ministra zemědělství Patrik Mlynář, náměstek ministra průmyslu a obchodu Eduard Muřický, dále zástupci státního podniku Lesy České republiky, Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů, Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků, Společenstva dřevozpracujících podniků, Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů, akademické sféry, či certifikací PEFC a FSC.

„Je velmi zajímavé sledovat, jak se rozsah činností těchto dvou mezivládních organizací vyvíjel od svého založení do dnešních dní. Překvapující, ale zároveň pochopitelné je zejména to, že většina klíčových cílů zůstala prakticky nezměněna, přestože jsou dnes tyto cíle oděny do hávu moderní terminologie udržitelného obhospodařování lesů, zelené ekonomiky, udržitelného rozvoje apod.“ řekl náměstek Mlynář.

Největší zájem byl o kulatý stůl k certifikaci lesů a výrobků ze dřeva. Ačkoli certifikace lesů vznikla před 20 lety s cílem zaručit, aby tropické dřevo uváděné na trh pocházelo z lesů obhospodařovaných udržitelným způsobem, nachází se dnes 80 % všech certifikovaných lesů v Evropě a v Severní Americe. V tomto regionu nyní dochází ke stagnaci celkové rozlohy certifikovaných lesů. Nově certifikované lesy byly již často dříve certifikovány jiným systémem. Dochází tedy k dvojí, dokonce i vícenásobné certifikaci. Z diskuse vyplynulo, že zejména vlastníci lesů (jak státní, tak i nestátní) mají pochybnosti o smyslu certifikace v regionu Evropy a Severní Ameriky s dlouhodobou lesnickou tradicí a silnou legislativou a dvojí certifikace je zatěžuje zbytečnými náklady. Účastníci se shodli na nutnosti pokračovat v dialogu o certifikaci lesů v regionu s odbornou podporou EHK OSN a FAO a na potřebě získávat dosud chybějící údaje, zejména o objemech certifikovaných výrobků, aby bylo možné přínosy certifikace lépe hodnotit.

Poté se uskutečnil segment na vysoké úrovni k minulosti a budoucnosti lesnického sektoru v Evropě a Severní Americe, který byl zakončen přijetím „narozeninového poselství“ (v příloze).

Vysocí představitelé EHK OSN, FAO a ČR také společně zasadili před společenským domem CASINO javor mléč, který bude tuto konferenci připomínat.

Akci organizačně zaštítilo Ministerstvo zemědělství ČR a EHK OSN, s podporou Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů a Lesů ČR.

Právě v Mariánských Lázních se v dubnu a květnu roku 1947 uskutečnila Mezinárodní dřevařská konference, na které bylo dosaženo dohody mezi FAO a EHK OSN o nezbytnosti řešení společných problémů v lesnickém a dřevařském sektoru po druhé světové válce.  Z tohoto popudu následně vznikl Dřevařský výbor EHK OSN, který se poprvé oficiálně sešel v Ženevě v říjnu 1947 za účasti 45 delegátů z 22 zemí (včetně zástupců tehdejšího Československa a dalších zemí Evropy a Severní Ameriky). Československo tak sehrálo důležitou roli při budování orgánu, který působí dodnes a loni se uskutečnilo již jeho 74. zasedání.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem