přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Společné stanovisko MMR, MZe a MŽP ve věci oplocování pozemků pro lesnické účely

Společné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí ve věci oplocování pozemků pro lesnické účely a oplocování pozemků pro účely zakládání územních systémů ekologické stability.

Rok vydání:2009
Tématické oblasti: Lesnictví
Vydal:Ministerstvo zemědělství
Dne 1.1.2007 nabyl účinnosti zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), který nahradil zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. V aplikační praxi se vyskytují problémy při oplocování pozemků pro lesnické účely a pro účely zakládání územních systémů ekologické stability.

Přílohy

Související legislativa

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem