přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Program revitalizace Krušných hor

29.11.2016

Usnesením vlády České republiky ze dne 23. 11. 2016 č. 1031 vláda schválila materiál „Program revitalizace Krušných hor“ zpracovaný Ministerstvem zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí.

Cílem Programu je komplexní revitalizace lesních ekosystémů v Krušných horách: kompenzace imisní zátěže v lesních půdách, realizace přeměn dožívajících porostů náhradních dřevin cílovými dřevinami s uplatněním přírodě blízkého hospodaření a pestřejší dřevinné skladby, snížení škod jelení zvěří na lesních porostech, zajištění dostatku reprodukčního materiálu lesních dřevin pro obnovu porostů v Krušných horách, obnova vodního režimu na plochách negativně ovlivněných odvodněním) při současném respektování zájmů ochrany přírody. Platnost Programu je stanovena do konce roku 2030. Účelem Programu je především vytvořit stabilní podmínky pro financování činností vedoucích k dosažení výše uvedeného cíle. Pro zajištění naplnění cílů Programu se v období 2017-2030 předpokládají celkové náklady ve výši až 4,1 mld. Kč, které budou hrazeny především z prostředků státního rozpočtu i z fondů EU, částečně také z vlastních zdrojů Lesů České republiky, s.p.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem