přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Národní Inventarizace lesů ČR v roce 2013

23.12.2013

Průběh pozemního šetření Národní inventarizace lesů ČR (NIL) v roce 2013.

V rámci opakovaného šetření NIL byly v roce 2013 pozemně šetřeny všechny inventarizační plochy, které byly při předchozím šetření NIL 1 klasifikovány jako kategorie „LES“. Dále také byly ověřeny všechny plochy, které byly v NIL 1 klasifikovány jako „NELES“, ale při interpretaci dle leteckých snímků byly nově klasifikovány jako kategorie LES nebo „možný výskyt lesa“.  Pozemní šetření v roce 2013 tedy proběhlo celkem na 3 813 inventarizačních plochách.

Klasifikace ploch inventarizační sítě podle leteckých snímků a následné pozemní šetření proběhlo v roce 2013 opět ve dvou sezonách.  První, jarní sezona (před ukončením tloušťkového přírůstu) měření probíhala od 1. března do 19. července. Měření druhé podzimní sezony (po ukončení tloušťkového přírůstu) bylo zahájeno 22. července. Pozemní šetření bylo ukončeno 30. listopadu 2013. Pozemní šetření NIL 2 v roce 2013 probíhalo v obou sezonách na celém území ČR.

Celkový přehled změřených inventarizačních ploch opakovaného pozemního šetření NIL 2 k  31. 12. 2013

Sezona měření Počet změřených ploch
2011_1 1 934
2011_2 1 885
2012_1 1 918
2012_2 1 954
2013_1 1 882
2013_2 1 931
Počet změřených ploch k 31. 12. 2013 11 504

K 31. 12. 2013 bylo provedeno pozemní šetření na  3/4  z celkového předpokládaného počtu 15 200 inventarizačních ploch určených pro pozemní šetření v rámci NIL 2. Harmonogram pro pozemní šetření NIL 2  je tedy dodržován a nedochází k žádnému zpoždění. Opakované pozemní měření bude ukončeno v roce 2014.  

Kontrola měření NIL 2

V průběhu celého roku 2013 probíhala kontrola kvality měření NIL 2. Tuto kontrolu prováděly dvě tříčlenné kontrolní skupiny pracovníků ÚHÚL Brandýs nad Labem. V roce 2013 bylo celkem zkontrolováno 316 inventarizačních ploch. Z celkového počtu ploch měřených v roce 2013 byla provedena kontrola na 8,3 %.

Druhou nezávislou externí kontrolu měření prováděla na základě zadání Ministerstva zemědělství firma Lesprojekt Stará Boleslav, s.r.o. Celkem byla provedena kontrola padesáti ploch po celém území ČR. Podíl těchto kontrol činí 1,3% z celkové počtu ploch měřených v roce 2013. 

Personální zajištění NIL

Průběh NIL v roce 2013 zajišťovalo celkem 82 pracovníků ÚHÚL Brandýs nad Labem. Terénní měření provádělo 18 tříčlenných skupin, tedy 54 pracovníků.  Kontrolní činností se zabývaly dvě tříčlenné skupiny. Venkovní šetření v roce 2013 tedy provádělo celkem 60 osob.  Zajištění přípravy, průběhu, vyhodnocení a rozvoje NIL se věnuje 22 specialistů, včetně 6 operátorů vyhodnocujících údaje z leteckých snímků.

Činnost specialistů NIL v roce 2013

Kromě vlastního pozemního sběru dat probíhala v oddělení NIL řada činností, které nelze vzhledem k jejich rozsahu podrobně popisovat. Uvedeny jsou tedy pouze činnosti zásadní pro průběh NIL.  V roce 2013 probíhaly odborné aktivity v těchto oblastech:

 • Zajištění průběhu venkovního sběru dat NIL včetně kontrol kvality měření.  Pro bezproblémový průběh měření bylo nutné připravit kompletní technologii venkovního sběru dat. Konkrétně šlo především o přípravu projektů pro sběr dat v programu Field-Map, aktualizaci pracovních postupů, přípravu mapových podkladů, úpravy pomocného programového vybavení, školení venkovních pracovníků, kontrolu přesnosti a funkčnosti přístrojů.   
 • Zajištění příjmu a správy dat NIL.
 • Sběr údajů pomocí metod dálkového průzkumu včetně zajištění technologie sběru a rozvoje těchto metod.
 • Tvorba dokumentace projektu NIL 2.
 • Příprava metodiky a technologické linky pro vyhodnocení zjištěných dat NIL 2.
 • Spolupráce na národních vědeckých projektech využívajících data NIL.
 • Mezinárodní spolupráce v rámci sdružení ENFIN (European National Forest Inventory Network - platforma zemí provádějících inventarizaci určená pro vzájemnou spolupráci a výměnu informací).
 • Účast v projektu COST  USEWOOD – projekt zabývající se možnými způsoby odhadu objemu a kvality zdrojů dříví dostupných pro zásobování trhu s dřevními produkty.
 • Projekt E-Forest – projekt poskytování souhrnných dat NIL do evropské databáze za účelem provádění analýz o lese na evropské úrovni  (výpočet objemu biomasy z dat NIL).
 • Publikace pracovních postupů NIL 2.
 • Příprava rozpočtu a technologie pro kontinuální sledování stavu lesa v ČR.

Zdroj: ÚHÚL Brandýs nad Labem – oddělení NIL

 • Tisk stránky
 • Poslat e-mailem