přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Vyhlášení průměrné ceny dřeva pro rok 2011 k výpočtu poplatku za odnětí lesních pozemků

10.1.2011

Vyhlášení průměrné ceny dřeva pro rok 2011 k výpočtu poplatku za odnětí lesních pozemků. Č.j.: 31361/2010-16000.

MINISTERSTVO  ZEMĚDĚLSTVÍ                                                  

Úsek lesního hospodářství

Č.j.: 31361/2010 -16000

V Praze dne: 12.11.2010

                                                                                   

V Y H L Á Š E N Í

průměrné ceny dřeva pro rok 2011 k výpočtu poplatku za odnětí lesních pozemků.

Ministerstvo zemědělství podle § 49 odst. 3, písm. f) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění, vyhlašuje průměrnou cenu dřeva k určení výše poplatku za odnětí lesních pozemků pro rok 2011 ve výši  761,- Kč/m3.

 

Vyhlášená průměrná cena dřeva nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.

                                                                          Ing. Jiří  N o v á k

                                                               náměstek ministra zemědělství

                                                                                     v. r.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem