přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti poskytované Ministerstvem zemědělství.

5.11.2018

Od 1. listopadu 2018, kdy nabylo účinnosti nařízení vlády č. 245/2018 Sb., dochází k úpravě pravidel pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti. Kromě aktualizace sazeb a podmínek nebo úpravy formulářů dochází ke zřízení nového finančního příspěvku na ochranu lesa a několika nových finančních příspěvků na vybrané myslivecké činnosti. Podacím místem pro finanční příspěvky poskytované Ministerstvem zemědělství jsou i nadále krajské úřady.

Ministerstvo zemědělství od 1. listopadu 2018 poskytuje podle nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, tyto finanční příspěvky:

  • finanční příspěvky na opatření k obnově lesů poškozených imisemi a lesů chřadnoucích vinou antropogenních vlivů (dříve dotační titul A),
  • finanční příspěvky na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku (dříve dotační titul B),
  • finanční příspěvky na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lesích (dříve dotační titul D),
  • finanční příspěvek na vyhotovení lesních hospodářských plánů za podmínky poskytnutí dat lesních hospodářských plánů v digitální formě pro potřeby státní správy lesů (dříve dotační titul H),
  • nový finanční příspěvek na ochranu lesů (dříve dotační titul I)
  • finanční příspěvky poskytované uživatelům honiteb (dříve dotační titul G) – rozšířeny o nové finanční příspěvky na zlepšování životního prostředí zvěře (krmelce pro drobnou zvěř, akusticko-světelné plašiče zvěře, provoz přezimovacích obůrek, snižování početních stavů kormorána velkého a prasete divokého) a o nový finanční příspěvek na ozeleňování krajiny (zakládání remízků, výsadba plodonosných dřevin),
  • finanční příspěvky poskytované vlastníkům loveckých psů a loveckých dravců (dříve dotační titul K).

Pro všechny finanční příspěvky na hospodaření v lesích (s výjimkou finančního příspěvku na vyhotovení LHP) platí, že žadatel musí krajskému úřadu zaslat i datový soubor žádosti vytvořený v modulu pro žadatele.

V souvisejících odkazech je uveden odkaz na aktuální znění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., ve znění nařízení vlády č. 308/2014 Sb., 51/2015 Sb., 209/2016 Sb. a 245/2018 Sb.

Přílohy

Související odkazy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem