přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích

21.10.2019

Pro zajištění finančních prostředků na obnovu lesa, následnou pěstební péči o les a na odbornou správu lesa za současných nízkých cen jehličnatého dříví z nahodilých těžeb poskytuje MZe finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích.

Finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích je poskytován všem vlastníkům nestátních lesů mimo území národních parků a jejich ochranných pásem a mimo území vojenských lesů. Výše příspěvku je dána součinem objemu jehličnatého dříví z nahodilých těžeb (podle jednotlivých čtvrtletí) a sazbou, která představuje rozdíl mezi průměrnou tržní cenou jehličnatého dříví z nahodilých těžeb v jednotlivých čtvrtletích a cenou, která je nutná pro zajištění prostředků na financování obnovy lesa, následné péče o les a odborné správy lesa. Objem jehličnatého dříví z nahodilých těžeb musí být prokázán příslušnými doklady.

V první etapě dotačního programu (příjem žádostí od 29. 11. 2019 do 28. 2. 2020) jsou přijímány žádosti za nahodilou těžbu jehličnatého dříví v období od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2018. V průběhu roku 2020 se předpokládá druhá etapa dotačního programu za rok 2019.

Podrobnější informace k první etapě dotačního programu jsou k dispozici na adrese eagri.cz/prispevky-kurovec.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem