přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti poskytované z rozpočtu Ministerstva zemědělství

1.7.2020

Od 1. července 2020, kdy nabyla účinnosti novela nařízení vlády č. 30/2014 Sb., dochází k úpravě pravidel pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti. K uvedenému datu jsou zřízeny dva nové příspěvky na hospodaření v lesích (příspěvek na zřizování nových oplocenek a příspěvek na následnou péči o výsadby), následně k 1. září 2020 jsou zavedeny dva nové příspěvky poskytované uživatelům honiteb (příspěvek na použití dravců v ochraně rostlin a příspěvek na chladicí zařízení pro ulovenou zvěř).

Z rozpočtu Ministerstva zemědělství jsou k 1. červenci 2020 podle nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů, poskytovány tyto příspěvky:

  • příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku (tzv. program B, sloučen s dřívějším příspěvkem na obnovu lesů poškozených imisemi a lesů chřadnoucích vinou antropogenních vlivů, doplněn o příspěvky na zřizování nových oplocenek a na následnou péči o výsadby - tzv. program A),
  • příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lesích (tzv. program D),
  • příspěvek na vyhotovení lesních hospodářských plánů za podmínky poskytnutí jejich dat v digitální formě pro potřeby státní správy (tzv. program H),
  • příspěvek na ochranu lesa (tzv. program I),
  • příspěvek poskytovaný uživatelům honiteb (tzv. program G, k 1. září 2020 rozšířen o příspěvek na použití dravců pro ochranu rostlin a o příspěvek na chladicí zařízení pro ulovenou zvěř),
  • příspěvek poskytovaný vlastníkům loveckých psů a loveckých dravců (tzv. program K).

Před zahájením prací v rámci plnění předmětu příspěvků na hospodaření v lesích je nutné doručit příslušnému krajskému úřadu ohlášení žadatele. U ohlášení podaných do 30. června 2020 je prodloužena jejich platnost do 31. prosince 2020.

Od 1. července 2020 se ohlášení i žádosti o příspěvky na hospodaření v lesích vyhotovují výhradně v modulu pro žadatele. Od 1. září 2020 tato povinnost platí i pro žádosti o příspěvky na vybrané myslivecké činnosti.

K článku jsou přiloženy aktuální formuláře platné od 1. 7. 2020 pro příspěvky poskytované z rozpočtu Ministerstva zemědělství.

V souvisejících odkazech je uveden odkaz na nařízení vlády č. 30/2014 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

 

Přílohy

Související odkazy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem