přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aktuální informace o finanční podpoře lesního hospodářství a myslivosti

6.2.2019

V oblasti lesního hospodářství a myslivosti je v současnosti poskytována finanční podpora prostřednictvím řady ekonomických nástrojů.

Ve stručnosti se lesní hospodáři, podnikatelé v lesním hospodářství i uživatelé honiteb mohou orientovat na tyto finanční podpory:

 • finanční příspěvky na hospodaření v lesích,

 • finanční příspěvky na vybrané myslivecké činnosti,

 • úhrady nákladů podle lesního zákona,

 • služby poskytované zdarma vlastníkům lesů,

 • podpora akreditované poradenské činnosti v lesním hospodářství,

 • dotace na ochranu a reprodukci genofondu lesních dřevin,

 • vybrané operace Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020,

 • vybrané programy Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu,

 • vratka daně z minerálních olejů spotřebovaných při provádění hospodaření v lese.

Podrobné aktuální informace o jednotlivých druzích finanční podpory i o místech a termínech pro podání žádostí zájemci najdou v níže uvedené příloze k tomu příspěvku. Uvedené skutečnosti platí k 1. červenci 2019.

Přílohy

 • Tisk stránky
 • Poslat e-mailem