přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aktuální informace o finanční podpoře lesního hospodářství a myslivosti k 1. 10. 2019

7.10.2019

V oblasti lesního hospodářství a myslivosti je v současnosti poskytována finanční podpora prostřednictvím řady ekonomických nástrojů převážně z rozpočtu Ministerstva zemědělství.

Ve stručnosti se vlastníci lesů, podnikatelé v lesním hospodářství i uživatelé honiteb mohou orientovat na tyto finanční podpory:

 • finanční příspěvky na hospodaření v lesích z rozpočtu Ministerstva zemědělství,
 • finanční příspěvky na hospodaření v lesích z rozpočtu krajů,
 • finanční příspěvky na vybrané myslivecké činnosti,
 • úhrady nákladů podle lesního zákona,
 • služby poskytované vlastníkům lesů,
 • podporu akreditované poradenské činnosti v lesním hospodářství,
 • dotace na ochranu a reprodukci genofondu lesních dřevin,
 • vybrané operace Programu rozvoje venkova na období 2014-2020,
 • vybrané programy Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu,
 • vratku daně z nafty spotřebované při provádění hospodaření v lese.

Podrobné aktuální informace o jednotlivých druzích finanční podpory i o místech a termínech pro příjem žádostí zájemci naleznou v níže uvedené příloze k tomuto příspěvku. Uvedené skutečnosti platí k 1. říjnu 2019.

Přílohy

 • Tisk stránky
 • Poslat e-mailem