přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Lesy

Česká republika patří k zemím s vysokou lesnatostí a bohatou lesnickou tradicí. Lesní pozemky pokrývají v současné době 33,9 % z celkového území státu. V souvislosti s požadavkem na udržitelné obhospodařování lesů stále více nabývá na významu pozice lesnictví jako poskytovatele obnovitelné suroviny pro výrobky šetrné k životnímu prostředí, biologické rozmanitosti, ale i jako důležitého faktoru v globálním cyklu uhlíku, při rovnováze vodního prostředí, regulaci eroze a prevenci přírodních nebezpečí, jakož i při zajišťování sociálních a rekreačních služeb pro společnost. Do působnosti ministerstva zemědělství spadají kromě lesnictví i obory myslivosti, rybářství a včelařství.

Více >


zobrazit po
29.7.2015

Dotační programy PGRLF v oblasti lesního hospodářství a zpracování dřeva

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF) nabízí držitelům lesů i podnikatelům v lesním hospodářství a ve zpracování dřeva řadu finančních nástrojů spočívajících v podpoře úroků z komerčních úvěrů, v zajištění komerčních úvěrů, v podpoře pojištění i v přímém poskytování investičních a provozních úvěrů.


20.5.2015

11. zasedání Fóra OSN

11. zasedání Fóra OSN o lesích přineslo prodloužení závazku celosvětově usilovat o udržitelné obhospodařování lesů a zastavení odlesňování


2.3.2015

Předběžné tržní konzultace k veřejným zakázkám na letecké aplikace vápnitého dolomitu nad lesními porosty v imisemi poškozených oblastech

Česká republika - Ministerstvo zemědělství (dále jen “zadavatel“) připravuje veřejné zakázky s názvem „Letecká aplikace vápnitého dolomitu nad lesními porosty v imisemi poškozených oblastech ČR (Krušné hory) v letech 2015 – 2016“ a „Letecká aplikace vápnitého dolomitu nad lesními porosty v imisemi poškozených oblastech ČR (Orlické hory, Vysočina, Slezské Beskydy) v roce 2015“.


30.12.2014

Národní Inventarizace lesů ČR v roce 2014

Průběh pozemního šetření Národní inventarizace lesů ČR (NIL II) v roce 2014.


12.12.2014

Je možné vydat duplikát loveckého lístku nebo rybářského lístku?

Duplikát loveckého a rybářského lístku.


11.12.2014

Licence k uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin

FAQ - licence k uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin


18.11.2014

Vyhlášení průměrné ceny dřeva pro rok 2015 k výpočtu poplatku za odnětí lesních pozemků

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo průměrnou cenu dřeva pro rok 2015 k určení výše poplatku za odnětí lesních pozemků s účinností k 1. 1. 2015. Průměrná cena dřeva k určení výše poplatku za odnětí lesních pozemků pro rok 2015 je ve výši 1 180,- Kč/m3.
zobrazit po