přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti

Informace o legislativním procesu vládního návrhu zákona, který byl 23. 3. 2017 předložen k projednání do Poslanecké sněmovny - tisk 1073.

Rok vydání:2016
Tématické oblasti: Legislativa (národní/EU)

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Vládní návrh zákona předložen Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR dne 23. 3. 2017 jako sněmovní tisk 1073.

Návrh zákona schválen usnesením vlády ze dne 22. 3. 2017 č. 200.

Návrh zákona je zařazen na program jednání schůze vlády dne 22. 3. 2017.

Návrh zákona je od 31. 10. 2016 předložen na Úřadu vlády.

Meziresortní připomínkové řízení proběhlo od 7. 3. 2016 do 5. 4. 2016.

Legislativní úkol MZE z Plánu legislativních prací vlády na rok 2016 (usnesení vlády ze dne 14. prosince 2015 č. 1031).

Navrhovaná právní úprava prostřednictvím souboru opatření reaguje na zvýšené početní stavy některých druhů spárkaté zvěře a z toho vyplývajícího nárůstu škod způsobovaných zvěří na zemědělských kulturách a lesích. Současně se na základě zkušeností vyplývajících z aplikace zákona o myslivosti upravují některá další ustanovení zákona. Navrhované změny posílí pravomoci státní správy myslivosti ve věci opatření k optimalizaci početních stavů zvěře a zvýší rovněž ochranu práv vlastníků honebních pozemků, resp. osob, které na honebních pozemcích fakticky hospodaří (nájemců a pachtýřů).

Znění vládního návrhu zákona s důvodovou zprávou je k dispozici zde (webové stránky Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR).

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem