přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům

Informace o legislativním procesu návrhu nařízení vlády, který je od 29. 10. 2020 předložen na Úřad vlády.

Rok vydání:2020
Tématické oblasti: Legislativa (národní/EU)

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů

Návrh nařízení vlády je ode dne 29. 10. 2020 předložen k projednání na Úřad vlády.

Meziresortní připomínkové řízení proběhlo od 11. 9. 2020 do 5. 10. 2020.

Legislativní úkol MZE podle Plánu legislativních prací vlády na rok 2020.

Hlavním cílem návrhu nařízení vlády je zejména úprava některých podmínek pro poskytování přímých plateb, a to konkrétně reakce na nové formy provádění kontrol plnění dotačních podmínek prostřednictvím vesmírných družic Sentinel, dále zacílení podpory pro mladé zemědělce doplněním podmínky minimální zemědělské kvalifikace, a také reakce na nejasnosti, které ukázala praxe při administraci dotačních opatření a provádění kontrol.

Znění návrhu nařízení vlády s odůvodněním je k dispozici zde (webové stránky Úřadu vlády – Portálu ODok - veřejně přístupná Knihovna připravované legislativy).

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem