přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování

Informace o legislativním procesu návrhu nařízení vlády, který je od 29. 10. 2020 předložen na Úřad vlády.

Rok vydání:2020
Tématické oblasti: Legislativa (národní/EU)

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění pozdějších předpisů

Návrh nařízení vlády je ode dne 29. 10. 2020 předložen k projednání na Úřad vlády.

Meziresortní připomínkové řízení proběhlo od 11. 9. 2020 do 5. 10. 2020.

Legislativní úkol MZE podle Plánu legislativních prací vlády na rok 2020.

Hlavním cílem návrhu nařízení vlády je zejména úprava odpovídající části předpisu v jednotlivých přílohách pro přesnější nastavení kontrolních podmínek a jejich hodnocení. Zpřesnění podmínek a hodnocení reaguje na případy ze správní praxe anebo vzešlo z praktických zjištění z uplynulého kontrolního období poskytování evropských zemědělských dotací Státním zemědělským intervenčním fondem.

Znění návrhu nařízení vlády s odůvodněním je k dispozici zde (webové stránky Úřadu vlády – Portálu ODok - veřejně přístupná Knihovna připravované legislativy).

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem