přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Návrh nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními

Informace o legislativním procesu návrhu nařízení vlády, který je do 13. 2. 2018 v meziresortním připomínkovém řízení a případné připomínky je možné zasílat na emailové adresy: eklep@mzecz nebo helenazverinova@mzecz.

Rok vydání:2018
Tématické oblasti: Dotace a podpory, strukturální politika

Návrh nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními

Meziresortní připomínkové řízení probíhá od 23. 1. 2018 do 13. 2. 2018.

Legislativní úkol MZE podle návrhu Plánu legislativních prací vlády na rok 2018.

Cílem předkládaného materiálu je zejména úprava dotačních podmínek v návaznosti na implementaci programového období 2014 - 2020, které je v České republice realizováno prostřednictvím Programu rozvoje venkova České republiky na období 2014 – 2020, který byl schválen vládou České republiky usnesením č. 532 dne 9. července 2014. Návrh nařízení vlády upravuje podmínky pro poskytování plateb v tzv. přechodných podporovaných oblastech s přírodními omezeními v souladu s čl. 31 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 a reaguje především na nutnost nového vymezení (redefinice) tzv. ostatních oblastí v souladu s čl. 31 odst. 5 nařízení (EU) č. 1305/2013, a to na základě společných biofyzikálních kritérií.

Případné připomínky je možné zasílat nejpozději do 13. 2. 2018 na emailové adresy: eklep@mzecz nebo helenazverinova@mzecz.

Znění návrhu nařízení vlády s odůvodněním je k dispozici zde (webové stránky Úřadu vlády – Portálu ODok - veřejně přístupná Knihovna připravované legislativy).

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem