přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

EUR-Lex Rozhodnutí Komise ze dne 1. prosince 2004 o prováděcích pravidlech, podle nichž mohou členské státy povolit uvádění na trh osiva těch odrůd, pro které byly předloženy žádosti o zapsání do katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin druhů zeleniny členského státu (2004/842/ES).

Číslo předpisu: 842/2004
CELEX: 32004D0842
Detail: eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004D0842:CS:NOT
Téma: Rostlinná výroba
Typ: Rozhodnutí