přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

EUR-Lex Směrnice Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství

Číslo předpisu: 29/2000
CELEX: 32000L0029
Detail: eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0029:CS:NOT
Téma: Rostlinolékařská péče
Typ: Směrnice

Související legislativa