přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 330/2019
Nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření Příl.12

Příl.12
Složení směsi osiv v podopatření biopásy
Část A. Krmný biopás:
1. Druhy s povinným zastoupením ve směsi osiv
I-------------------------------------------------------I--------------------I
I             Druh             I Minimální množství I
I                            I ve směsi (kg/ha) I
I-----I-------------------------------------------------I--------------------I
I 1. I Jarní obilovina                 I     65     I
I   I (oves setý Avena sativa L., pšenice jarní    I          I
I   I Triticum aestivum L nebo ječmen jarní Hordeum  I          I
I   I vulgare L.)                   I          I
I-----I-------------------------------------------------I--------------------I
I 2. I Proso seté                   I     15     I
I   I Panicum miliaceum L.              I          I
I-----I-------------------------------------------------I--------------------I
I 3. I Kapusta krmná                  I    0,8     I
I   I Brassica oleracea L conv. acephala (DC) Alof.  I          I
I   I var. medullosa                 I          I
I-----I-------------------------------------------------I--------------------I
I 4. I Pohanka obecná                 I     15     I
I   I Fagopyrum esculentum Moench           I          I
I-----I-------------------------------------------------I--------------------I
2. Volitelné druhy
I-------------------------------------------------------I--------------------I
I             Druh             I Minimální množství I
I                            I ve směsi (kg/ha) I
I-----I-------------------------------------------------I--------------------I
I 1. I Slunečnice roční                I    2,5     I
I   I Helianthus annuus L.              I          I
I-----I-------------------------------------------------I--------------------I
I 2. I Lesknice kanárská                I     5     I
I   I Phalaris canariensis L.             I          I
I-----I-------------------------------------------------I--------------------I
I 3. I Svazenka vratičolistá              I     5     I
I   I Phacelia tanacetifolia Benth.          I          I
I-----I-------------------------------------------------I--------------------I
I 4. I Len olejný                   I     20     I
I   I Linum usitatissimum L.             I          I
I-----I-------------------------------------------------I--------------------I
I 5. I Bobovité                    I     30     I
I   I (hrách setý polní (peluška) Pisum sativum L.  I          I
I   I ssp. Speciosum, hrách setý pravý Pisum sativum I          I
I   I L. ssp. Sativum, nebo bob koňský polní Vicia  I          I
I   I faba L. var. Equina)              I          I
I-----I-------------------------------------------------I--------------------I
I 6. I Lupina bílá                   I     5     I
I   I Lupinus albus L.                I          I
I-----I-------------------------------------------------I--------------------I
Poznámka: Osevní směs je složena z povinných druhů podle bodu 1, které musí
     být ve směsi vždy obsaženy, a dále z volitelných druhů podle bodu 2,
     kdy žadatel z uvedeného seznamu druhů volí vždy nejméně 2 druhy.
Část B. Nektarodárný biopás:
1. Jeteloviny:
Ve směsi osiv jsou použity minimálně 4 druhy ze seznamu v minimálním celkovém množství ve směsi 15 kg na 1 hektar
Seznam jetelovin pro směsi osiv nektarodárného biopásu:
I-----I---------------------------------------------I
I 1. I Jetel luční - diploidní odrůdy       I
I   I Trifolium pratense L.            I
I-----I---------------------------------------------I
I 2. I Komonice bílá (jednoleté i dvouleté odrůdy) I
I   I Melilotus albus Med.            I
I-----I---------------------------------------------I
I 3. I Úročník bolhoj               I
I   I Anthyllis vulneraria L.           I
I-----I---------------------------------------------I
I 4. I Vičenec ligrus               I
I   I Onobrychis viciaefolia L.          I
I-----I---------------------------------------------I
I 5. I Vikev setá                 I
I   I Vicia sativa L.               I
I-----I---------------------------------------------I
I 6. I Vojtěška setá                I
I   I Medicago sativa L.             I
I-----I---------------------------------------------I
I 7. I Čičorka pestrá               I
I   I Securigera varia (L.) Lassen        I
I-----I---------------------------------------------I
2. Plodiny:
Ve směsi osiv jsou použity minimálně 2 druhy plodin ze seznamu v minimálním celkovém množství 5 kg na 1 hektar a maximálním celkovém množství 7 kg na hektar. Zastoupení hořčice bílé ve směsi osiv činí maximálně 1,5 kg na 1 hektar, zastoupení svazenky vratičolisté činí maximálně 1,0 kg na 1 hektar.
Seznam plodin pro směsi osiv nektarodárného biopásu.
I-----I---------------------------------------------I
I 1. I Hořčice bílá                I
I   I Sinapis alba L.               I
I-----I---------------------------------------------I
I 2. I Pohanka obecná               I
I   I Fagopyrum escuientum Moench         I
I-----I---------------------------------------------I
I 3. I Svazenka vratičolistá            I
I   I Phacelia tanacetifolia Benth.        I
I-----I---------------------------------------------I
I 4. I Slunečnice roční              I
I   I Helianthus annuus L.            I
I-----I---------------------------------------------I
3. Byliny:
Ve směsi osiv je použit minimálně jeden druh ze seznamu bylin v minimálním celkovém množství 2,5 kg na 1 hektar a maximálním celkovém množství 5 kg na 1 hektar.
Seznam bylin pro směsi osiv nektarodárného biopásu:
I-----I---------------------------------------------I
I 1. I Kmín kořenný                I
I   I Carum carvi L.               I
I-----I---------------------------------------------I
I 2. I Mrkev krmná                 I
I   I Daucus carota L. ssp. sativus        I
I-----I---------------------------------------------I
I 3. I Sléz lesní                 I
I   I Malva sylvestris L.             I
I-----I---------------------------------------------I
I 4. I Divizna velkokvětá             I
I   I Verbascum densiflorum Bertol.        I
I-----I---------------------------------------------I