přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 330/2019
Nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření Příl.11

Příl.11
Přepočítávací koeficienty hospodářských zvířat na velké dobytčí jednotky
I---------------------------------------I------------------------------------I
I Druh a kategorie hospodářských zvířat I  Koeficient přepočtu na velké  I
I                    I     dobytčí jednotky     I
I                    I        (VDJ)        I
I---------------------------------------I------------------------------------I
I Skot ve věku nad 2 roky        I        1,00        I
I---------------------------------------I------------------------------------I
I Skot nad 6 měsíců do 2 let včetně   I        0,60        I
I---------------------------------------I------------------------------------I
I Skot do 6 měsíců včetně        I        0,40        I
I---------------------------------------I------------------------------------I
I Ovce ve věku nad 1 rok        I        0,15        I
I---------------------------------------I------------------------------------I
I Kozy ve věku nad 1 rok        I        0,15        I
I---------------------------------------I------------------------------------I
I Koně ve věku nad 6 měsíců       I        1,00        I
I---------------------------------------I------------------------------------I
I Koně ve věku do 6 měsíců včetně    I        0,40        I
I---------------------------------------I------------------------------------I
Pozn.: 1 rokem se rozumí 365 dní, 1 měsícem se rozumí 30 dní.
    U skotu a koní ve věku do 6 měsíců včetně se počítá stáří ode dne
    následujícího po dni narození.