přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 330/2019
Nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření Příl.4

Příl.4
Maximální limity obsahu sledovaných těžkých kovů, které může obsahovat vzorek ovoce v podopatření integrovaná produkce ovoce
A. Maximální obsah olova, při jehož překročení dojde ke snížení dotace
I-------------------------------------------------------I--------------------I
I       Druh ovocných stromů a keřů        I Olovo (Pb) mg.kg
-1
I I-----I-------------------------------------------------I--------------------I I 1. I Broskvoň I 0,09 I I I Prunus persica L. I I I-----I-------------------------------------------------I--------------------I I 2. I Hrušeň I 0,09 I I I Pyrus sp. I I I-----I-------------------------------------------------I--------------------I I 3. I Jabloň I 0,09 I I I Malus sp. I I I-----I-------------------------------------------------I--------------------I I 4. I Meruňka I 0,09 I I I Prunus armeniaca L I I I-----I-------------------------------------------------I--------------------I I 5. I Slivoň švestka (kromě myrobalánu) I 0,09 I I I Prunus domestica L I I I-----I-------------------------------------------------I--------------------I I 6. I Slivoň obecná I 0,09 I I I Prunus domestica ssp. insititia L. I I I-----I-------------------------------------------------I--------------------I I 7. I Slivoň renklóda I 0,09 I I I Prunus domestica ssp. italica L. I I I-----I-------------------------------------------------I--------------------I I 8. I Třešeň I 0,09 I I I Prunus avium L I I I-----I-------------------------------------------------I--------------------I I 9. I Višeň I 0,09 I I I Prunus cerasus L. I I I-----I-------------------------------------------------I--------------------I I 10. I Angrešt I 0,18 I I I Ribes uva-crispa L. I I I-----I-------------------------------------------------I--------------------I I 11. I Maliník I 0,18 I I I Rubus idaeus L. I I I-----I-------------------------------------------------I--------------------I I 12. I Ostružiník I 0,18 I I I Rubus fruticosus agg. L. I I I-----I-------------------------------------------------I--------------------I I 13. I Rybíz I 0,18 I I I Ribes sp. I I I-----I-------------------------------------------------I--------------------I
B. Maximální obsah olova, při jehož překročení dojde k neposkytnutí dotace
I-------------------------------------------------------I--------------------I
I       Druh ovocných stromů a keřů        I Olovo (Pb) mg.kg
-1
I I-----I-------------------------------------------------I--------------------I I 1. I Broskvoň I 0,1 I I I Prunus persica L. I I I-----I-------------------------------------------------I--------------------I I 2. I Hrušeň I 0,1 I I I Pyrus sp. I I I-----I-------------------------------------------------I--------------------I I 3. I Jabloň I 0,1 I I I Malus sp. I I I-----I-------------------------------------------------I--------------------I I 4. I Meruňka I 0,1 I I I Prunus armeniaca L. I I I-----I-------------------------------------------------I--------------------I I 5. I Slivoň švestka (kromě myrobalánu) I 0,1 I I I Prunus domestica L. I I I-----I-------------------------------------------------I--------------------I I 6. I Slivoň obecná I 0,1 I I I Prunus domestica ssp. insititia L. I I I-----I-------------------------------------------------I--------------------I I 7. I Slivoň renklóda I 0,1 I I I Prunus domestica ssp. italica L I I I-----I-------------------------------------------------I--------------------I I 8. I Třešeň I 0,1 I I I Prunus avium L I I I-----I-------------------------------------------------I--------------------I I 9. I Višeň I 0,1 I I I Prunus cerasus L I I I-----I-------------------------------------------------I--------------------I I 10. I Angrešt I 0,2 I I I Ribes uva-crispa L I I I-----I-------------------------------------------------I--------------------I I 11. I Maliník I 0,2 I I I RubusidaeusL I I I-----I-------------------------------------------------I--------------------I I 12. I Ostružiník I 0,2 I I I Rubus fruticosus agg. L. I I I-----I-------------------------------------------------I--------------------I I 13. I Rybíz I 0,2 I I I Ribes sp. I I I-----I-------------------------------------------------I--------------------I
C. Maximální obsah těžkých kovů, při jehož překročení dojde k vyřazení z podopatření
I-----I--------------------------------------------I-------------------------I
I   I       Chemická látka        I Mezní hodnota celkového I
I   I                      I obsahu chemické látky v I
I   I                      I   ovoci (mg.kg
-1
) I I-----I--------------------------------------------I-------------------------I I 1. I Olovo (Pb) I 0,4 I I-----I--------------------------------------------I-------------------------I I 2. I Kadmium (Cd) I 0,03 I I-----I--------------------------------------------I-------------------------I I 3. I Rtuť (Hg) I 0,005 I I-----I--------------------------------------------I-------------------------I I 4. I Chrom (Cr) I 0,1 I I-----I--------------------------------------------I-------------------------I I 5. I Arsen (As) I 0,5 I I-----I--------------------------------------------I-------------------------I