přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 330/2019
Nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření Příl.2

Příl.2
Rozsah zjišťovaných údajů a seznam technických zařízení, která lze používat ke zjišťování meteorologických prvků v sadu v podopatření integrovaná produkce ovoce (§ 10) a při pěstování zeleniny v podopatření integrovaná produkce zeleniny a jahodníku (§ 12)
A. Rozsah zjišťovaných údajů o teplotě, vlhkosti a ovlhčení listů v ovocném sadu (§ 10)
1. Datum měření
2. Díl půdního bloku, ke kterému se měření vztahuje
3. Minimální denní teplota (v °C)
4. Maximální denní teplota (v °C)
5. Průměrná vlhkost vzduchu (v %); jestliže přístroj neuvádí průměrnou vlhkost vzduchu, zaznamená se vlhkost vzduchu zjištěná v průběhu sledovaného dne s uvedením hodiny měření
6. Doba ovlhčení listů v hodinách
B. Rozsah zjišťovaných údajů o teplotě a srážkách při pěstování zeleniny a jahodníku (§ 12)
1. Datum měření
2. Díl půdního bloku, ke kterému se měření vztahuje
3. Minimální denní teplota (v °C)
4. Maximální denní teplota (v °C)
5. Množství srážek
C. Seznam technických zařízení, která lze používat ke zjišťování meteorologických prvků v sadu v podopatření integrovaná produkce ovoce (§ 10) a při pěstování zeleniny a jahodníku v podopatření integrovaná produkce zeleniny a jahodníku (§ 12)
1. Srážkoměr a maximo-minimální teploměr
2. Měřič teploty a srážkoměr
3. Meteorologická stanice
D. Vzor vedení záznamu o hodnotách meteorologických prvků a vyhodnocení zjištěných údajů v sadu v podopatření integrovaná produkce ovoce (§ 10) a při pěstování zeleniny a jahodníku v podopatření integrovaná produkce zeleniny a jahodníku (§ 12)
I--------------------------------------------------------------------------------I
I Díl půdního bloku                               I
I-------I-------------I--------------I--------------I--------------I-------------I
I Datum I Teplota   I Průměrná   I Doba     I Úhrn srážek I Vyhodnocení I
I    I vzduchu   I vlhkost   I ovlhčení   I (integrovaná I zjištěných I
I    I------I------I vzduchu   I listů/úhrn  I produkce   I údajů a   I
I    I min. I max. I (integrovaná I srážek    I zeleniny a  I přijatá   I
I    I   I   I produkce   I (integrovaná I jahodníku)  I opatření  I
I    I   I   I ovoce)    I produkce   I       I       I
I    I   I   I       I ovoce)    I       I       I
I-------I------I------I--------------I--------------I--------------I-------------I
I    I   I   I       I       I       I       I
I-------I------I------I--------------I--------------I--------------I-------------I
I    I   I   I       I       I       I       I
I-------I------I------I--------------I--------------I--------------I-------------I