přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 330/2019
Nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření § 30

§ 30
Snížení dotace o 50 % vztahující se k celému období závazku
(1) Jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3 písm. a), dotace v příslušném kalendářním roce v rámci příslušného titulu podle § 2, vypočtená podle § 21, se sníží o 50 %, zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění podopatření integrovaná produkce révy vinné
a) nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 6 písm. a) bodu 1, je-li Fondem zjištěno 14 aplikací uvedených v § 11 odst. 6 písm. a) bodu 1,
b) nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 6 písm. b) bodu 1, je-li Fondem zjištěno 14 aplikací uvedených v § 11 odst. 6 písm. b) bodu 1,
c) nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 7 písm. a) bodu 1, je-li Fondem zjištěno 10 aplikací uvedených v § 11 odst. 7 písm. a) bodu 1, nebo
d) nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 7 písm. b) bodu 1, je-li Fondem zjištěno 10 aplikací uvedených v § 11 odst. 7 písm. b) bodu 1.
(2) Dotace v příslušném kalendářním roce v rámci příslušného titulu podle § 2 písm. d) bodu 4, vypočtená podle § 21, se sníží o 50 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 5 písm. d), jestliže na daném dílu půdního bloku nebyla zjištěna aplikace hnojiv nebo byly zjištěny 2 a více aplikací hnojiv v průběhu trvání příslušného závazku.
(3) Na základě uplatnění snížení dotace podle odstavce 1 nebo 2 rozhodne Fond o vrácení poměrné části dotace poskytnuté od počátku závazku.