přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 330/2019
Nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření § 24

§ 24
Snížení dotace o 3 %
(1) Dotace v příslušném kalendářním roce v rámci podopatření podle § 2, vypočtená podle § 21, se sníží o 3 %, zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění
a) podopatření integrovaná produkce ovoce nesplnění podmínky uvedené v § 10 odst. 5 písm. e) nebo f),
b) podopatření integrovaná produkce révy vinné nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 5 písm. f), nebo
c) podopatření ošetřování travních porostů
1. nesplnění podmínky uvedené v § 14 odst. 1, a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla jednou v kontrolním období vyšší nebo rovna 0,2 a zároveň nižší než 0,3 velké dobytčí jednotky na 1 hektar trvalého travního porostu obhospodařovaného žadatelem a vedeného v evidenci využití půdy,
2. nesplnění podmínky uvedené v § 14 odst. 3, a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla jednou v kontrolním období vyšší než 1,5 a zároveň nižší nebo rovna 1,8 velké dobytčí jednotky na 1 hektar zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy, nebo
3. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 1 písm. c), pokud se jedná o ponechání souvislé nepokosené plochy s rozlohou větší než 1 hektar a zároveň do 1,1 hektaru včetně, snížení se vztahuje pouze na plochu trvalého travního porostu způsobilého k poskytnutí dotace v titulu podle § 2 písm. d) bodů 1 až 5.
(2) Dotace v příslušném kalendářním roce v rámci titulu podle § 2, vypočtená podle § 21, se sníží o 3 %, zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění podopatření integrovaná produkce révy vinné
a) nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 6 písm. d) nebo e), snížení se uplatní na díl půdního bloku, na kterém bylo nesplnění zjištěno, nebo
b) nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 7 písm. e), f) nebo g); provedl-li žadatel 1 aplikaci, snížení se uplatní na díl půdního bloku, na kterém bylo nesplnění zjištěno.
(3) Dotace v příslušném kalendářním roce v rámci podopatření podle § 2, vypočtená podle § 21, se sníží o 3 %, zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění
a) podopatření integrovaná produkce ovoce nesplnění podmínky uvedené v § 10 odst. 10, přičemž žadatel doklady podle § 10 odst. 5 písm. d) předloží v období od 1. do 15. února kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém žadatel žádal o dotaci, nebo
b) podopatření integrovaná produkce zeleniny a jahodníku nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 12 písm. b), přičemž žadatel doklady podle § 12 odst. 5 písm. b) předloží v období od 1. do 15. února kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém žadatel žádal o dotaci.
(4) Dotace v příslušném kalendářním roce v rámci titulu podle § 2, vypočtená podle § 21, se sníží o 3 %, zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění podopatření integrovaná produkce zeleniny a jahodníku nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 12 písm. a), přičemž žadatel doklady podle § 12 odst. 6 písm. f), § 12 odst. 7 písm. f) nebo § 12 odst. 8 písm. e) předloží v období od 1. do 15. února kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém žadatel žádal o dotaci.