přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 330/2019
Nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření § 2

§ 2
Navazující agroenvironmentálně-klimatická opatření
Navazující agroenvironmentálně-klimatická opatření jsou tvořena těmito podopatřeními:
a) integrovaná produkce ovoce,
b) integrovaná produkce révy vinné, které se člení na tituly
1. základní ochrana vinic a
2. nadstavbová ochrana vinic,
c) integrovaná produkce zeleniny a jahodníku, které se člení na tituly
1. integrovaná produkce zeleniny a
2. integrovaná produkce jahodníku,
d) ošetřování travních porostů, které se člení na tituly
1. obecná péče o extenzivní louky a pastviny,
2. mezofilní a vlhkomilné louky hnojené,
3. mezofilní a vlhkomilné louky nehnojené,
4. horské a suchomilné louky hnojené,
5. horské a suchomilné louky nehnojené,
6. trvale podmáčené a rašelinné louky,
7. ochrana modrásků,
8. ochrana chřástala polního,
9. suché stepní trávníky a vřesoviště a
10. druhově bohaté pastviny,
e) údržba zatravněných dílů půdních bloků, které se člení na tituly
1. základní údržba zatravněných dílů půdních bloků a
2. údržba zatravněných dílů půdních bloků podél vodního útvaru,
f) biopásy, které se člení na tituly
1. krmné biopásy a
2. nektarodárné biopásy,
g) ochrana čejky chocholaté a
h) údržba zatravněných drah soustředěného odtoku.