přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 231/2019
Vyhláška č. 231/2019 Sb., o stanovení vzoru průkazu ke kontrole podle zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh Příl

Příl.
Vzor průkazu zaměstnance krajského úřadu pověřeného výkonem kontroly podle zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh
1. Popis
a) Průkaz zaměstnance krajského úřadu pověřeného výkonem kontroly podle zákona je oboustranná plastová karta se zaoblenými rohy o rozměrech 95 mm x 70 mm. Tisk lícové i rubové strany je proveden na bílém podkladě. Všechny texty jsou vyhotoveny v černé barvě.
b) Na lícové straně průkazu ve středové části je na prvním řádku uveden název krajského úřadu, v němž zaměstnanec vykonává úkony, k nimž je oprávněn (slovy "KRAJSKÝ ÚŘAD ......."), na druhém řádku je uvedeno označení průkazu slovy "PRŮKAZ - POVĚŘENÍ KE KONTROLE". Na třetím řádku je uvedeno jméno, příjmení a titul zaměstnance, na čtvrtém řádku je uvedeno evidenční číslo průkazu. Na pátém řádku je uvedeno datum vydání průkazu. V levé části je umístěna digitálně zpracovaná barevná fotografie pověřeného zaměstnance krajského úřadu. Technické provedení fotografie odpovídá požadavkům § 7 vyhlášky č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů. Na úrovni třetího až pátého řádku je v pravé části průkazu umístěn velký státní znak České republiky v barevném provedení.
c) Na rubové straně průkazu na prvním až třetím řádku je uveden text "Držitel tohoto průkazu je oprávněn k výkonu kontrolní činnosti podle zákona č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, ve znění pozdějších předpisů.". Pod tímto textem na pravé straně je uvedeno jméno, příjmení a podpis nadřízené osoby, která je oprávněna k vydání průkazu, a otisk úředního razítka. Ve spodní části je uveden text "Průkaz je veřejnou listinou, padělání nebo pozměňování veřejné listiny je trestné. Nálezce tohoto průkazu se žádá o jeho odevzdání na nejbližší krajský úřad nebo nejbližší útvar Policie ČR.".
2. Vyobrazení lícové strany vzoru průkazu
3. Vyobrazení rubové strany vzoru průkazu