přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 277/2018
Vyhláška č. 277/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 389/2017 Sb., o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem Čl.I

Čl.I
Vyhláška č. 389/2017 Sb., o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem, se mění takto:
1. § 2 včetně nadpisu zní:
"§ 2
Výše paušální částky nákladů veterinární kontroly spojené s vydáním veterinárního osvědčení k vývozu zvířat nebo živočišných produktů
Výše paušální částky nákladů veterinární kontroly spojené s vydáním veterinárního osvědčení k vývozu zvířat nebo živočišných produktů (dále jen "vývozní paušální částka") je uvedena v příloze č. 1 k této vyhlášce a stanoví se na jednoho inspektora za každou započatou hodinu výkonu veterinární kontroly.".
2. V § 5 se za text "2018 a 2019" vkládají slova "(dále jen "dovozní paušální částka")" a slova "této vyhlášky" se nahrazují slovy "č. 2 k této vyhlášce".
3. Vkládá se příloha č. 1, která zní:
"Příloha č. 1 k vyhlášce č. 389/2017 Sb.
VÝŠE VÝVOZNÍ PAUŠÁLNÍ ČÁSTKY
Živá zvířata
 
I--------------------------------------------------I-------------------------I
I        Vývozní komodita         I Vývozní paušální částka I
I--------------------------------------------------I-------------------------I
I Kopytníci                    I 500 Kč / ZHI*)     I
I--------------------------------------------------I-------------------------I
I Zvířata určená pro zoologické zahrady a zvířata I 500 Kč / ZHI*)     I
I chovaná v zařízeních schválených podle § 55   I             I
I vyhlášky č. 382/2003 Sb., o veterinárních    I             I
I požadavcích na obchodování se zvířaty a o    I             I
I veterinárních podmínkách jejich dovozu ze    I             I
I třetích zemí                   I             I
I--------------------------------------------------I-------------------------I
I Drůbež, běžci a jednodenní kuřata        I 100 Kč / ZHI*)     I
I--------------------------------------------------I-------------------------I
I Sperma, vaječné buňky, embrya, násadová vejce,  I 100 Kč / ZHI*)     I
I oplodněné jikry a plemenivo včel         I             I
I--------------------------------------------------I-------------------------I
I Ostatní                     I 100 Kč / ZHI*)     I
I--------------------------------------------------I-------------------------I
Živočišné produkty
 
I--------------------------------------------------I-------------------------I
I        Vývozní komodita         I Vývozní paušální částka I
I--------------------------------------------------I-------------------------I
I Mléko a mléčné výrobky              I 500 Kč / ZHI*)     I
I--------------------------------------------------I-------------------------I
I Maso a masné výrobky               I 500 Kč / ZHI*)     I
I--------------------------------------------------I-------------------------I
I Ostatní živočišné produkty            I 100 Kč / ZHI*)     I
I--------------------------------------------------I-------------------------I
I Krmiva                      I 100 Kč / ZHI*)     I
I--------------------------------------------------I-------------------------I
I Vedlejší živočišné produkty           I 100 Kč / ZHI*)     I
I--------------------------------------------------I-------------------------I
*) ZHI - započatá hodina výkonu veterinární kontroly zásilky jednoho
  inspektora podílejícího se na kontrole.
Dosavadní příloha se označuje jako příloha č. 2.
4. Příloha č. 2 zní:
"Příloha č. 2 k vyhlášce č. 389/2017 Sb.
VÝŠE DOVOZNÍ PAUŠÁLNÍ ČÁSTKY
Živočišné produkty
 
I------------------------------I-------------------I-------------------------I
I   Vstupující komodita   I Parametry zásilky I Dovozní paušální částka I
I------------------------------I-------------------I-------------------------I
I Produkty živočišného původu I do 6 tun včetně  I 1 800 Kč / zásilka   I
I a vedlejší produkty     I-------------------I-------------------------I
I živočišného původu      I do 46 tun včetně I 1 800 Kč a za každou  I
I               I          I započatou tunu nad 6  I
I               I          I tun 250 Kč       I
I               I-------------------I-------------------------I
I               I nad 46 tun    I 20 000 Kč / zásilka   I
I------------------------------I-------------------I-------------------------I
Živá zvířata
 
I------------------------------I-------------------I-------------------------I
I   Vstupující komodita   I Parametry zásilky I Dovozní paušální částka I
I------------------------------I-------------------I-------------------------I
I Živá zvířata         I do 40 000 kusů  I 1 200 Kč / zásilka   I
I živé ryby          I-------------------I-------------------------I
I               I nad 40 000 kusů  I 1 800 Kč / zásilka   I
I------------------------------I-------------------I-------------------------I
I Živá zvířata         I do 1 000 kusů   I 1 200 Kč / zásilka   I
I a) plazi           I-------------------I-------------------------I
I b) obojživelníci       I nad 1 000 kusů  I 1 800 Kč / zásilka   I
I c) bezobratlí        I          I             I
I------------------------------I-------------------I-------------------------I
I Živá zvířata         I          I 500 Kč / kus      I
I a) psi            I          I-------------------------I
I b) kočky           I          I Max. 1 800 Kč / zásilka I
I c) fretky          I          I             I
I------------------------------I-------------------I-------------------------I
I Živá zvířata         I          I 1 800 Kč / zásilka   I
I a) drůbež          I          I             I
I b) násadová vejce      I          I             I
I c) rybí jikry        I          I             I
I d) drobná pernatá zvěř    I          I             I
I e) králíci          I          I             I
I f) drobná srstnatá zvěř   I          I             I
I------------------------------I-------------------I-------------------------I
I Živá zvířata         I          I 1 400 Kč / zásilka   I
I a) ptáci           I          I             I
I b) hlodavci         I          I             I
I c) hmyzožravci        I          I             I
I d) malí savci        I          I             I
I e) letouni          I          I             I
I f) zvířata určená pro    I          I             I
I  zoologické zahrady    I          I             I
I g) kožešinová zvířata    I          I             I
I------------------------------I-------------------I-------------------------I
A. Tranzit produktů a živých zvířat
 
I--------------------------------------------------I-------------------------I
I        Vstupující komodita        I Dovozní paušální částka I
I--------------------------------------------------I-------------------------I
I bez rozlišení                  I 1 800 Kč / zásilka   I
I                         I-------------------------I
I                         I + 600 Kč / ZČHI*)    I
I--------------------------------------------------I-------------------------I
*) ZČHI - započatá čtvrthodina jednoho inspektora podílejícího se na kontrole.".