přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 154/2000
Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon) § 14d

§ 14d
Změna a zrušení rozhodnutí o zařazení do Národního programu
(1) Ministerstvo změní rozhodnutí o zařazení do Národního programu, jestliže došlo ke změně
a) údajů uvedených v rozhodnutí, nebo
b) Národního programu týkající se podmínek, na základě kterých bylo rozhodnutí vydáno.
(2) Ministerstvo rozhodnutí o zařazení do Národního programu zruší, jestliže
a) právnická osoba, která je účastníkem Národního programu, zanikla,
b) fyzická nebo právnická osoba, která je účastníkem Národního programu, ukončila činnost,
c) fyzická osoba, která je účastníkem Národního programu, zemřela nebo byla prohlášena za mrtvou,
d) účastník Národního programu o jeho zrušení sám písemně požádá,
e) genetický zdroj zvířete ve vlastnictví účastníka Národního programu již nesplňuje podmínky dané Metodikou, nebo
f) došlo ke změně Národního programu vylučující zařazení do Národního programu.