přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 185/2015
Nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády Příl.1

Příloha 1
Jednotlivé druhy lesních dřevin, příslušné cílové hospodářské soubory a minimální počet jejich jedinců na 1 ha při zalesňování
Část A.
I------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------------I
I Druh lesní       I Cílové hospodářské soubory - vhodná stanoviště               I Sadební materiál   I
I dřeviny/zkratka    I                                      I lesních dřevin    I
I druhu lesní      I                                      I podle části B.    I
I dřeviny        I                                      I v tis. ks na 1 ha**) I
I------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------------I
I Borovice lesní/BO   I 13, 21, 23                                 I     9      I
I            I----------------------------------------------------------------------------I----------------------I
I            I 01*), 27, 39, 41, 43, 47, 51, 53, 57                    I     8      I
I------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------------I
I Bříza bělokorá/BR       I 01*), 13, 21, 23, 25, 27, 29, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 57, 59, 71, I     6      I
I            I 73, 75, 77, 79                               I           I
I------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------------I
I Bříza pýřitá/BRP    I 01*), 39, 77, 79                              I     6      I
I------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------------I
I Bříza karpatská/BRC  I 01*), 71, 73, 75                              I     6      I
I------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------------I
I Buk lesní/BK      I 25, 27, 45, 55,                              I     9      I
I            I----------------------------------------------------------------------------I----------------------I
I            I 01*), 13, 21, 23, 41, 43, 47, 51, 53, 57, 71, 73, 75, 77          I     8      I
I------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------------I
I Douglaska       I 13, 21, 23, 25, 41, 43, 45, 51, 53, 55                   I     3      I
I tisolistá/DG      I                                      I           I
I------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------------I
I Dub letní/DB      I 19, 25, 45                                 I     10     I
I            I----------------------------------------------------------------------------I----------------------I
I            I 01*), 27, 29, 39, 41, 43, 47, 51*), 53*), 55*), 57*), 59*)         I     8      I
I------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------------I
I Dub zimní/DBZ     I 25,45                                   I     10     I
I            I----------------------------------------------------------------------------I----------------------I
I            I 01*), 13, 21, 23, 27, 41, 43, 47, 51*), 53*), 55*)             I     8      I
I------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------------I
I Dub cer/CER      I 23*), 25*)                                 I     6      I
I------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------------I
I Habr obecný/HB     I 01*), 19, 21, 23, 25, 41, 45                        I     6      I
I------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------------I
I Jasan ztepilý/JS    I 01*), 19, 21, 25, 29, 45, 47, 55, 57                    I     6      I
I------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------------I
I Jasan úzkolistý/JSU  I 19                                     I     6      I
I------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------------I
I Javor mléč/JV     I 01*), 19, 21, 25, 41, 45, 47, 51, 55, 57                  I     6      I
I------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------------I
I Javor klen/KL     I 01*), 19, 21, 25, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 57, 71, 73, 75, 77, 79    I     6      I
I------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------------I
I Javor babyka/BB    I 01*), 19, 21, 25, 45                            I     6      I
I------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------------I
I Jedle bělokorá/JD   I 01*), 21, 23, 25, 27, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 57, 59, 71, 73, 75, I     5      I
I            I 77, 79                                   I           I
I------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------------I
I Jeřáb ptačí/JR     I 01*), 13, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 57, 71, 73, 75, 77, 79        I     6      I
I------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------------I
I Jeřáb břek, břek/BRK  I 01*), 25                                  I     6      I
I------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------------I
I Jeřáb muk, muk/MK   I 01*), 25                                  I     6      I
I------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------------I
I Jilm habrolistý/JL   I 01*), 19, 25, 41, 45, 47                          I     6      I
I------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------------I
I Jilm horský/JLH    I 25, 41, 45, 51, 55                             I     6      I
I------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------------I
I Jilm vaz/JLV      I 19, 25, 41, 45                               I     6      I
I------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------------I
I Lípa malolistá/LP   I 01*), 19, 21, 23, 25, 27, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 57          I     6      I
I------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------------I
I Lípa velkolistá/LPV  I 01*), 25, 41, 45, 51, 55, 57                        I     6      I
I------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------------I
I Modřín opadavý/MD   I 13, 21, 23, 25, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 57, 71, 73, 75         I     3      I
I------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------------I
I Olše lepkavá/OL    I 01*), 19, 25, 27, 29, 39, 47, 57, 59                    I     4      I
I------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------------I
I Olše šedá/OLS     I 01*), 29, 39, 47, 57, 59, 77, 79                      I     4      I
I------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------------I
I Smrk ztepilý/SM    I 51, 53, 55                                 I     4      I
I            I----------------------------------------------------------------------------I----------------------I
I            I 39, 57, 59                                 I     3,5     I
I            I----------------------------------------------------------------------------I----------------------I
I            I 01*), 71, 73, 75, 77, 79                          I     3      I
I------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------------I
I Topol osika/OS     I 01, 13, 21, 23, 25, 27, 29, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 57, 59, 71,  I     4      I
I            I 73, 75, 77, 79                               I           I
I------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------------I
I Třešeň ptačí/TR    I 25, 45, 55                                 I     6      I
I------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------------I
I Vrba jíva/JIV     I 01*)                                    I     4      I
I------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------------I
I Vrba bílá/VR      I 19, 29                                   I     4      I
I------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------------I
*) Platí pouze pro některé soubory lesních typů zařazené do cílových hospodářských souborů podle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 298/2018 Sb.
**) Počet kusů sadebního materiálu na 1 ha se odvodí vynásobením minimálních hektarových počtů procentem projektovaného zastoupení dřeviny.
Část B.
Sadebním materiálem lesních dřevin jsou rostliny získané ze semenného materiálu, z částí rostlin nebo z přirozeného zmlazení, které se podle způsobu pěstování člení na semenáčky, sazenice, poloodrostky a odrostky.
1. Semenáček - rostlina vyrostlá ze semene, u níž v průběhu pěstování nebyl upravován kořenový systém (přepichováním, školkováním, podřezáváním kořenů, přesazením do obalů, zakořeňováním).
2. Sazenice - rostlina vypěstovaná ze semenáčku nebo vegetativním množením, u níž byl kořenový systém upravován (přepichováním, školkováním, podřezáváním kořenů, přesazením do obalů nebo zakořeňováním náletových semenáčků) s nadzemní částí o výšce do 70 cm.
3. Poloodrostek - rostlina vypěstovaná dvojnásobným školkováním, podřezáváním kořenů nebo přesazením do obalu, popřípadě kombinací těchto operací, s nadzemní částí o výšce u jehličnatých dřevin od 51 cm do 120 cm a u listnatých dřevin o výšce od 81 cm do 120 cm, popřípadě s tvarovanou korunou.
4. Odrostek - rostlina vypěstovaná minimálně dvojnásobným školkováním, podřezáváním kořenů nebo přesazením do obalu, popřípadě kombinací těchto operací, s nadzemní částí o výšce od 121 cm do 250 cm a s tvarovanou korunou.