přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 185/2015
Nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády § 12

§ 12
Společná ustanovení
(1) Jestliže nebyly dodrženy podmínky stanovené tímto nařízením v důsledku zásahu vyšší moci15), ustanovení § 9 a 10 se nepoužijí.
(2) Způsobilost půdy podle § 3 odst. 2 pro poskytnutí dotace na péči o lesní porost nebo dotace za ukončení zemědělské výroby se posuzuje ke dni doručení žádosti o dotaci na založení lesního porostu.
15) Čl. 2 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013.