přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 34/2013
Vyhláška č. 34/2013 Sb., o veterinárních požadavcích na porážení krokodýlů a další zpracování masa a živočišných produktů pocházejících z krokodýlů § 3

§ 3
Požadavky na vybavení jatek
Za účelem vyloučení kontaminace krokodýlího masa provozovatel jatek, kde se porážejí krokodýli (dále jen „jatky“), zajistí, aby tyto jatky
a) měly prostory vhodné pro
1. fixaci minimalizující předporážkový stres, omráčení a vykrvení krokodýlů,
2. mytí těl poražených krokodýlů,
3. stažení krokodýlů z kůže,
4. vykolení a další zpracování těl krokodýlů,
5. chlazení krokodýlího masa,
6. skladování kůží krokodýlů, a jsou-li tyto činnosti na jatkách prováděny, samostatnou místnost pro zpracování kůží krokodýlů,
7. skladování vedlejších živočišných produktů,
b) umožňovaly prostorové nebo časové oddělení
1. omráčení a vykrvení krokodýlů,
2. mytí těl poražených krokodýlů,
3. stažení z kůže krokodýlů,
4. vykolení krokodýlů a další zpracování krokodýlů,
5. chlazení krokodýlího masa,
6. expedice masa krokodýlů,
7. manipulace s vedlejšími živočišnými produkty,
c) byly zařízeny tak, aby nedocházelo ke styku masa krokodýlů s podlahou a stěnami,
d) byly vybaveny
1. zařízením pro dezinfekci nástrojů horkou vodou o teplotě nejméně 82 °C nebo alternativním systémem s podobným účinkem,
2. zařízením pro mytí rukou zaměstnanců, kteří manipulují s nebaleným masem krokodýlů; toto zařízení musí být vybaveno tak, aby nedošlo k rozšíření kontaminace,
3. uzamykatelným zařízením pro chladírenské skladování pozastaveného masa krokodýlů; jatky nemusí být tímto zařízením vybaveny a mohou skladovat toto pozastavené krokodýlí maso spolu s ostatním krokodýlím masem v jednom chladírenském prostoru, pokud se nejedná o krokodýlí maso z krokodýla podezřelého z nákazy; toto krokodýlí maso musí být uloženo tak, aby nemohlo nepříznivě ovlivňovat jiné krokodýlí maso,
4. samostatným uzamykatelným zařízením pro skladování masa krokodýlů, které bylo prohlášeno za nevhodné k lidské spotřebě v souladu s přílohou I oddílem II kapitolou V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004,
e) byly schváleny a registrovány krajskou veterinární správou v souladu s čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004.