přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 359/2012
Zákon č. 359/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů Čl.V

Čl. V
(1) Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.
(2) Ustanovení čl. I bodu 53, pokud jde o § 15 odst. 6, pozbývá platnosti uplynutím dne 11. července 2013.
(3) Ustanovení čl. I bodu 25, pokud jde o § 5e a § 5g odst. 2, pozbývá platnosti uplynutím dne 8. prosince 2019.