přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 342/2012
Vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností Příl.1

Příloha 1
VETERINÁRNÍ OSVĚDČENÍ A ZDRAVOTNÍ POTVRZENÍ K PŘEMÍSTĚNÍ ZVÍŘETE
 
                  číslo
                  platí do .............. hod. ........

I. POTVRZENÍ O ZDRAVOTNÍM STAVU ZVÍŘETE/ZVÍŘAT

Chovatel

Adresa/sídlo            ............................
PSČ                 ............................
Telefonní číslo           ............................
IČ                 ............................

Adresa místa původu nebo odeslání přemísťovaných zvířat
PSČ                 ............................
Kraj                ............................
Registrační číslo hospodářství CZ  ............................

Zvíře/zvířata
druh                ............................
počet                ............................

Identifikační číslo zvířete/pohlaví (M/F)/poznámka (např. březost, léčba, stáří)

Současný zdravotní stav

Bez klinických příznaků     ano - ne
Dg.:                ............................
Akutní - chronické, od ....... do ....... dnů .......


II. NÁKAZOVÁ SITUACE V MÍSTĚ PŮVODU

Je hlášen výskyt nákazy přenosné na výše uvedené druhy ...  ano - ne
Druh nákazy             ............................

Účel vydání (přemístění)

do shromažďovacího střediska    ............................
jiný účel              ............................

Příjemce

Adresa/sídlo            ............................
PSČ                 ............................
Telefonní číslo           ............................
IČ                 ............................

Místo určení

Jméno/název             ............................
Adresa               ............................
Registrační číslo          CZ .........................

Použité přípravky nebo látky, které mohou nepříznivě ovlivnit živočišné produkty

Název                ............................
Datum poslední aplikace       ............................
Ochranná lhůta           ............................


V  ............................
Dne ............................
čas ............................
registrační číslo lékaře ............................

                          .......................................
                          razítko a podpis veterinárního lékaře


Seznam zvířat

pořadové číslo   identifikační číslo   pohlaví    poznámka
             zvířete       (M/F)   (např. březost)
1.
2.
3.
4.
5.

počet příloh ..........      registrační číslo veterinárního lékaře .....................

V ..................... dne .......... čas ...........

razítko a podpis soukromého veterinárního lékaře .....................


III. NÁKAZOVÁ SITUACE V KRAJI

V ..................... dne .......... 

razítko KVS/MěVS SVS a podpis úředního veterinárního lékaře .....................IV. PROHLÁŠENÍ CHOVATELE

Není mi známo podání látek nebo přípravků, jejichž působením by mohly být ovlivněny živočišné produkty 
(např. s thyreostatickými, estrogenními, androgenními a gestagenními účinky).

Dne ............................

podpis chovatele ............................

Přeprava

Název nebo obchodní firma dopravce  ............................
registrační číslo dopravce CZ    ............................
druh přepravy            ............................
registrační značka vozidla      ............................
datum a hodina odjezdu 
dne ..........  čas ..........    

podpis (chovatel/dopravce)*)


*nehodící se škrtněte