přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 206/2012
Vyhláška č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky Příl.3

Příloha 3
Náležitosti osvědčení druhého stupně
 
                    Státní rostlinolékařská správa
                         adresa

                      Osvědčení II. stupně
                    Č. j.: SRS .................
 
          o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin podle 
           § 86 odst. 2 zákona č. 326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
                      (dále jen "zákon")


Jméno, popřípadě jména, příjmení, titul:
Datum a místo narození:
Místo trvalého pobytu:
Datum splnění podmínek vzdělání pro rostlinolékaře podle § 82 odst. 2 nebo 5 zákona:
Držitel/ka osvědčení o odborné způsobilosti č.j:
Datum absolvování základního kurzu1)/doplňujícího školení2):
Datum vykonání zkoušky1):
Platnost osvědčení: 5 let od data jeho vydání/prodloužení2)

Osvědčení vydáno/prodlouženo2) v .................  dne: .................


                              Razítko a podpis oprávněného zaměstnance 
                                Státní rostlinolékařské správy
_____________
1) Pouze pro první vydání osvědčení II. stupně fyzické osobě
2) Nehodící se škrtněte.