přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 208/2004
Vyhláška č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat Příl.3

Příloha 3
Další požadavky na prostory pro ustájení koní
1.
Minimální rozměry stání pro koně
--------------------- ------------------------------ -------------------------------
Hůlková výška koně       Ustájení           Krmné místo
v kohoutku                        při volném ustájení
v m         ------------------------------- -------------------------------
           délka v  šířka v   výška    délka v m    šířka v m
            m     m   přepážky v m
                     (bez příp.
                      mříže)
--------------------- ------------------------------ -------------------------------
< 0,85        1,50   1,00    0,80     1,40      0,50
0,86 až 1,07     1,80   1,15    0,95     1,75      0,50
1,08 až1,30      2,15   1,40    1,15     2,10      0,55
1,31 až 1,40     2,35   1,50    1,25     2,30      0,60
1,41 až 1,48     2,45   1,60    1,30     2,40      0,65
1,49 až 1,60     2,65   1,75    1,40     2,60      0,70
1,61 až 1,70     2,85   1,85    1,50     2,75      0,75
>1,71         3,00   2,00    1,60     2,90      0,80
--------------------- ------------------------------ -------------------------------
2.
Minimální prostor v boxu pro koně
----------------------- ------------------------------ -----------------------------
Hůlková  výška koně    Individuální ustájení       Box pro hříbata
v kohoutku v m                       a box pro klisnu
                               s hříbětem2)

             plocha1)  nejkratší strana  plocha v m
2
nejkratší v m
2
v m strana v m ----------------------- ------------------------------ ----------------------------- < 0,85 3,00 1,50 3,50 1,60 0,86 až 1,07 4,00 1,60 4,50 1,90 1,08 až 1,30 5,00 1,90 6,50 2,30 1,31 až 1,40 6,00 2,10 7,50 2,50 1,41 až 1,48 7,00 2,20 8,50 2,60 1,49 až 1,60 8,00 2,35 10,00 2,80 1,61 až 1,70 9,00 2,50 11,00 3,00 >1,71 10,00 2,70 13,00 3,20 ----------------------- ------------------------------ -----------------------------
Poznámky:
1) Při krátkodobém ustájení smí být plocha zmenšena na 85 % z udaných rozměrů.
2) Klisna s hříbětem mohou být drženi v tomto společném prostoru do šesti měsíců stáří hříběte. Poté musejí být ustájeni v prostoru, který odpovídá ustájení ve skupině.
3.
Minimální prostor pro jednoho koně při chovu ve skupině

---------------------------- ----------------------------------------------------------
                  Skupinový box       Hala k odpočinku1)
                  - plocha v m
2
- plocha v m
2
---------------------------- ---------------------------------------------------------- Dospělí koně nad 24 měsíců 100 % plochy pro dospělého 80 % plochy pro dospělého koně podle bodu 2 koně podle bodu 2 ---------------------------- ---------------------------------------------------------- Mladí koně 13 až 24 měsíců 75 % plochy podle 60 % plochy podle předpokládané velikosti předpokládané velikosti dospělého koně podle bodu 2 dospělého koně podle bodu 2 ---------------------------- ---------------------------------------------------------- Mladí koně 6 až 12 měsíců 50 % plochy podle 40 % plochy podle předpokládané velikosti předpokládané velikosti dospělého koně podle bodu 2 dospělého koně podle bodu 2 ---------------------------- ----------------------------------------------------------
Poznámky:
1) Znamená prostor dostupný pro ulehnutí. Zařízení ke krmení nesmějí být započítána do prostoru k ulehnutí. Pokud koně mají možnost volného pohybu v hale a jsou zde krmeni, platí stejné podmínky o prostoru jako v případě skupinového boxu.