přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 167/1998
Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů § 37

§ 37
Sankce
(1) Za správní delikt podle § 36 odst. 1 se uloží pokuta do
a) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene b), c), e) až h), j) až q), u), x) nebo y),
b) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene d), i), t), v) nebo w),
c) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene a), r) nebo s).
(2) Za správní delikt podle § 36 odst. 2 se uloží pokuta do 500 000 Kč.
(3) Za správní delikt podle § 36 odst. 3 se uloží pokuta do
a) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene a) a c),
b) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene b).
(4) Za správní delikt podle § 36 odst. 4 se uloží pokuta do
a) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene a),
b) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene b).
(5) Za správní delikt podle § 36 odst. 5 se uloží pokuta do
a) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene b),
b) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene a).
(6) Za správní delikt podle § 36 odst. 6 se uloží pokuta do 1 000 000 Kč.
1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 ze dne 11. února 2004 o prekursorech drog, v platném znění.