přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 29/2004
Vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin Příl.27b

Příl.27b
Příloha k žádosti o uznání zdroje reprodukčního materiálu - žádost o uznání rodiče rodiny, ortetu nebo klonu za zdroj kvalifikovaného nebo testovaného reprodukčního materiálu
          


        
Vysvětlivky:
1 Pořadové číslo
2 Oblast provenience = přírodní lesní oblast
3 Výškové pásmo = lesní vegetační stupeň; pro zdroje, které leží mimo pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL), ho určí pověřená osoba
4 Označení porostu (nejnižší jednotky prostorového rozdělení lesa), struktura čísla porostu: oddělení/dílec/porost/porostní skupina; u zdrojů mimo pozemky určené k plnění funkcí lesa katastrální území a parcelní číslo
5 Nadmořská výška v m. n. m.
6 Věk (roky) uvedený v novém LHP (LHO)
7 Původ porostu: A = autochtonní
NAI = neautochtonní indigenní
NAN-... = neautochtonní neindigenní z oblasti provenience č.......
N = neznámý
8 Výška stromu v metrech
9 Výčetní tloušťka v centimetrech
10 Tvar kmene (1 = rovný, 2 = slabě křivý, 3 = silně křivý)
11 Čištění kmene (1 = výborné, 2 = dobré, 3 = špatné)
12 Tvar koruny (1 = oválná, 2 = vejčitá, 3 = kuželovitá, 4 = vřetenovitá, 5 = opak vejčitá, 6 = deštníkovitá, 7 = válcovitá, 8 = kulovitá, 9 = vlajkovitá)
13 Délka koruny (1 = krátká, 2 = střední, 3 = dlouhá)
14 Poznámka".