přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 29/2004
Vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin Příl.23

Příl.23
VZOR
Příloha k žádosti o uznání zdroje reprodukčního materiálu - žádost o uznání zdroje semen nebo porostů za zdroj identifikovaného reprodukčního materiálu
          


        
Vysvětlivky:
1 Pořadové číslo
2 Zkratka dřeviny česká (maximálně trojmístný znak přidělený pověřenou osobou)
3 Oblast provenience = přírodní lesní oblast
4 Výškové pásmo = lesní vegetační stupeň; pro zdroje semen, které leží mimo pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) ho určí pověřená osoba
5 Původ: A = autochtonní
NAI = neautochtonní indigenní
NAN-... = neautochtonní neindigenní z oblasti provenience č......
N = neznámý
6 Věk (roky) - u porostu z LHP (LHO), u zdroje semen kvalifikovaný odhad
7 Označení porostu (nejnižší jednotky prostorového rozdělení lesa); struktura čísla porostu: oddělení/dílec/porost/porostní skupina
7a Zakmenění z nového LHP (LHO); u zdrojů semen se nevyplňuje
7b Zastoupení dřeviny z nového LHP (LHO); u zdrojů semen se nevyplňuje
8 Plocha celého porostu z nového LHP (LHO); u zdrojů semen se nevyplňuje
9 Redukovaná plocha uznané dřeviny z nového LHP (LHO); vypočte se jako skutečná plocha etáže násobená zakmeněním a zastoupením (příklad: 1,50 x 0,9 x 0,80 = 1,08 ha; kde skutečná plocha etáže je 1,50 ha, zakmenění je 0,9 a zastoupení dřeviny je 0,80); u zdrojů semen se nevyplňuje
10 Fenotypová třída (A, B nebo C); u zdrojů semen se nevyplňuje
11 Číslo a název katastrálního území
12 Parcelní číslo
13 Počet stromů zdroje semen
14 Poznámka (pro porosty i zdroje semen)