přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 29/2004
Vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin Příl.11b

Příl.11b
VZOR
Žádost o vystavení potvrzení o původu reprodukčního materiálu pro oddíl vzniklý sloučením oddílů
 
                            Číslo:      rok:

Pobočka pověřené osoby: .......................................................................................
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) Označení dodavatele:
  u fyzických osob:
  jméno: .......................... příjmení: ............................ datum narození: ...................
  obchodní firma nebo název: .................................................................................
  adresa místa trvalého pobytu: ..............................................................................
  adresa místa podnikání, liší-li se od adresy trvalého pobytu: ..............................................
  ............................................................................................................
  u právnických osob:
  obchodní firma nebo název: .................................................................................
  adresa sídla: ..............................................................................................
2) Identifikační číslo dodavatele, bylo-li přiděleno: .........................................................
3) Licence č.j. ...................................... ze dne ............. nabyla právní moci ................
  Číslo jednotného registru: ...........................
4) Žádost dodavatele se vztahuje na tyto slučované oddíly: 
a) k potvrzení o původu číslo: ............................... ze dne: ................ vystavenému: ..........
  ............................................................................................................
  množství semenného materiálu: ............... kg
  množství ostatního reprodukčního materiálu:*) oddenkové-listové-kořenové řízky, explantáty a embrya, očka, 
  hříženci, kořeny, rouby, pruty, jiné části rostlin, sadební materiál .....................ks
  evidenční číslo uznané jednotky: ...........................................................................
b) k potvrzení o původu číslo: ............................. ze dne: ................. vystavenému: ...........
  ............................................................................................................
  množství semenného materiálu: ............... kg
  množství ostatního reprodukčního materiálu:*)  oddenkové- listové- kořenové řízky, explantáty a embrya, 
  očka, hříženci, kořeny, rouby, pruty, jiné části rostlin, sadební materiál ............... ks
  evidenční číslo uznané jednotky: ...........................................................................
c) k potvrzení o původu číslo: .............................. ze dne: ................. vystavenému: ..........
  ............................................................................................................
  množství semenného materiálu: ............... kg
  množství ostatního reprodukčního materiálu:*) oddenkové- listové- kořenové řízky, explantáty a embrya, očka, 
  hříženci, kořeny, rouby, pruty, jiné části rostlin, sadební materiál .............. ks
  evidenční číslo uznané jednotky: ...........................................................................
d) k potvrzení o původu číslo: .............................. ze dne: ................. vystavenému: ..........
  ............................................................................................................
  množství semenného materiálu: ............... kg
  množství ostatního reprodukčního materiálu:*) oddenkové- listové- kořenové řízky, explantáty a embrya, očka, 
  hříženci, kořeny, rouby, pruty, jiné části rostlin, sadební materiál .............. ks
  evidenční číslo uznané jednotky: ...........................................................................
e) při více než čtyřech oddílech uveďte další na samostatné příloze. 
5) Oblast provenience: ................................................................. číslo: ...............
6) Druh dřeviny: a) český název: ..............................................................................
         b) vědecký název: ............................................................................
         c) označení klonu nebo směsi klonů: ..........................................................
7) Reprodukční materiál kategorie:*) identifikovaný-selektovaný-kvalifikovaný-testovaný
8) Druh reprodukčního materiálu:*) semenný materiál-části rostlin-sadební materiál
9) Typ zdroje reprodukčního materiálu:*) zdroj semen- porost fenotypové třídy: A, B, C-
  semenný sad- rodič rodiny-ortet- klon-směs klonů
10) Původ:*) autochtonní-neautochtonní indigenní-neautochtonní neindigenní z oblasti ................ -neznámý
11) Výškové pásmo: .........
12) Jedná se o geneticky modifikovaný materiál:*) ano-ne
13) Účel použití:*)     pro obnovu lesa a zalesňování-pro zvláštní lesnický účel
14) Roky zrání, jde-li o semenný materiál: .....................................................................
15) Věk a způsob pěstování, jde-li o sadební materiál: .........................................................
16) Seznam příloh: .............................................................................................
  ............................................................................................................
  ............................................................................................................
  ............................................................................................................

V ......................... dne .............  Podpis (razítko) dodavatele: ...................................

*) Nehodící se škrtněte.