přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 29/2004
Vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin Příl.10

Příl.10
VZOR
Žádost o vystavení potvrzení o původu reprodukčního materiálu
 
                             Číslo:      rok:

 Pobočka pověřené osoby: ......................................................................................
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) Označení dodavatele:
  u fyzických osob:
  jméno: ...................... příjmení: ................................ datum narození: .................
  obchodní firma nebo název: .................................................................................
  adresa místa trvalého pobytu:  ............................................................................
  adresa místa podnikání, liší-li se od adresy trvalého pobytu: ..............................................
  ............................................................................................................
  u právnických osob:
  obchodní firma nebo název: .................................................................................
  adresa sídla: ..............................................................................................
2) Identifikační číslo dodavatele, bylo-li přiděleno: .........................................................
3) Licence č.j. ...................... ze dne ......................... nabyla právní moci ...................
  Číslo jednotného registru:  ...........................
4) Žádost dodavatele se vztahuje k oznámení o konání sběru semenného materiálu, odběru částí rostlin nebo 
  vyzvedávání sadebního materiálu z přirozeného zmlazení, nebo o konání odběru částí rostlin, jde-li o následně 
  vegetativně množený reprodukční materiál*) 
  číslo:  ...............................    ze dne:  ...................
5) Množství semenného materiálu:  ...............  kg
  množství ostatního reprodukčního materiálu: *oddenkové-listové-kořenové řízky, explantáty a embrya, očka, 
  hříženci, kořeny, rouby, pruty, jiné části rostlin, sadební materiál  ...................  ks
6) Datum sběru: ................................................................................................
7) Oblast provenience: ................................................................ číslo: ................
8) Druh dřeviny: a) český název: ...............................................................................
         b) vědecký název: .............................................................................
         c) označení klonu nebo směsi klonů: ...........................................................
9) Reprodukční materiál kategorie:*) identifikovaný-selektovaný-kvalifikovaný-testovaný
10) Druh reprodukčního materiálu:*) semenný materiál-části rostlin-sadební materiál
11) Typ zdroje     reprodukčního materiálu:*) zdroj semen- porost fenotypové třídy: A, B, C-semenný sad- rodič
  rodiny-ortet-klon-směs klonů
12) Původ:*) autochtonní-neautochtonní indigenní-neautochtonní neindigenní z oblasti ................... -neznámý
13) Výškové pásmo:  .........
14) Evidenční číslo uznané jednotky:  ..........................................................................
15) Jedná se o geneticky modifikovaný materiál:*) ano-ne
16) Účel použití:*) pro obnovu lesa a zalesňování-pro zvláštní lesnický účel
17) Rok zrání, jde-li o semenný materiál: ...........................................
18) Věk a způsob pěstování, jde-li o sadební materiál: ...........................................


V ...............................  dne ..............    Podpis (razítko) dodavatele: .....................

*) Nehodící se škrtněte.".