přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 29/2004
Vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin Příl.6

Příl.6
Požadavky na obchodovatelnou jakost části rostlin
A) Požadavky na obchodovatelnou jakost částí rostlin s výjimkou řízků topolů
Části rostlin mají obchodovatelnou jakost, pokud nevykazují některou z níže uvedených vad:
a) tvarové deformace,
b) nedostatečná vitalita,
c) nevhodný věk a velikost pro účely rozmnožování,
d) známky mechanického poškození, mimo poranění vzniklého odběrem části rostliny, nebo poškození abiotickými nebo biotickými činiteli.
B) Požadavky na obchodovatelnou jakost prýtových řízků topolů
a) Řízky topolů mají obchodovatelnou jakost, pokud dosahují minimálních rozměrů a nevykazují některou z níže uvedených vad:
1. jejich dřevo je starší než 2 roky,
2. mají méně než dva dobře vyvinuté pupeny,
3. nekrózy nebo jiná poškození podmíněná působením škodlivých organismů,
4. příznaky vyschnutí, přehřátí, hniloby nebo vadnutí.
b) Minimální rozměry osních řízků topolů obvyklé obchodní jakosti
+-------+---------------------+-------------------------------------------+
| Třída | Minimální délka (m) | Minimální tloušťka na horním konci (mm)  |
+-------+---------------------+-------------------------------------------+
| Aa)  |     0,20    |          8           |
+-------+---------------------+-------------------------------------------+
| Ba)  |     0,20    |          10           |
+-------+---------------------+-------------------------------------------+
| ODKAZY A JEJICH SPECIFIKACE:                      |
| a) třída B v tabulce vyjadřuje vyšší kvalitu osních řízků než třída A" |
+-------------------------------------------------------------------------+
C) Požadavky na obchodovatelnou jakost dřevitých řízků topolů
a) Řízky, které vykazují některou z níže uvedených vad, není možné považovat za vyhovující požadavkům na obvyklou obchodní jakost:
1. jejich dřevo je starší než tři roky,
2. řízky nesou méně než pět dobře vyvinutých pupenů,
3. řízky vykazují nekrózy nebo jiná poškození způsobená škodlivými organismy,
4. řízky mají příznaky vyschnutí, přehřátí, plesnivění nebo hniloby,
5. řízky vykazují jiná poškození než tvarovací řezy,
6. řízky mají více kmínků,
7. řízky mají příliš velké zakřivení.
b) Velikostní třídy pro dřevité řízky:
 
+-------------------+-----------------------------+------------------------+
|   Třída     | Minimální průměr ve středu |  Minimální výška   |
|          |      (mm)       |      (m)     | 
+-------------------+-----------------------------+------------------------+
| Oblasti s výjimkou středozemních                     | 
+-------------------+-----------------------------+------------------------+
|    N1     |       6       |     1,5      | 
+-------------------+-----------------------------+------------------------+
|    N2     |       15       |     3,00     | 
+-------------------+-----------------------------+------------------------+
| Středozemní oblasti                           | 
+-------------------+-----------------------------+------------------------+
|    S1     |       25       |     3,00     | 
+-------------------+-----------------------------+------------------------+
|    S2     |       30       |     4,00     | 
+-------------------+-----------------------------+------------------------+