přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 29/2004
Vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin Příl.5

Příl.5
Nepřípustné vady sadebního materiálu obvyklé obchodní jakosti
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vady bránící tomu, aby byly rostliny   Rod   Rod   Rod     Rod     Tvrdé    Měkké    Rod
považovány za odpovídající obvyklé    jedle,  modřín  borovice  douglaska  listnáče  listnáče  topol
obchodní jakosti             smrk
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a) mladé rostliny s nezaceleným     +    +    +      +      +      +      +
  poraněním1)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
b) Deformace kmínku (silné zakřivení)2) +               +                  +
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
c) Sadební materiál s více kmínky2)   +    +    +      +      +      +      +
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
d) Kmínek s několika terminálními    +    +    +                        +
  výhony (výhony s více terminály)2)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
e) Kmínek a větve nedostatečně vyzrálé  +3)        +3)                       +4)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
f) Kmínek bez zdravého terminálního   +3)   +3)   +3)     +3)
  pupene
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
g) chybějící nebo nedostatečné větvení  +               +
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h) silné, životnost snižující poškození +         +      +
  jehlic nejmladšího ročníku
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
i) poškozený kořenový krček6)      +    +    +      +      +      +      +5)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
j) poškozený kořen6)           +    +    +      +      +      +      +5)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
k) hlavní kořen silně deformovaný2)   +    +    +      +      +      +
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
l) chybějící nebo silně poškozené2)   +    +    +      +      +7)     +
  jemné kořeny
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
m) Sadební materiál vykazující vážné   +    +    +      +      +      +      +
  poškození škodlivými organismy
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
n) fyziologické poškození v důsledku   +    +    +      +      +      +      +
  vyschnutí, přehřátí, výskytu plísní
  apod.2)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) S výjimkou řezných ran po odstranění nadbytečných výhonů nebo
  dvojitých vrcholů, poranění větví a ran způsobených při odběru
  řízků
2) Detailní popis viz ČSN 48 2115 (vztahuje se k výsadbyschopnému
  sadebnímu materiálu)
3) Pokud nebyly rostliny odebírány ze školky během vegetačního
  období
4) S výjimkou klonů Populus deltoides angulata a balzámových
  topolů a jejich hybridů
5) S výjimkou sazenic topolů zastřižených ve školce
6) S výjimkou prýtových řízků
7) S výjimkou dubu červeného
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kritéria musí být posuzována vzhledem k danému druhu lesní dřeviny
a vzhledem ke vhodnosti sadebního materiálu pro účely zalesňování.

Pozn.: + vyřazuje rostlinu z obchodovatelné jakosti.

Sazenice topolů nemají obvyklou obchodní jakost, pokud vykazují
také některou z níže uvedených vad:
a) jejich dřevo je starší než 3 roky,
b) mají méně než pět dobře vyvinutých pupenů,
c) mají jiná poškození, než tvarovací řezy.