přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 29/2004
Vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin § 14

§ 14
Podrobnosti podávání žádosti o udělení licence
(K § 20 odst. 4 zákona)
(1) Je-li žadatelem o udělení licence fyzická osoba, žádost obsahuje kromě obecných náležitostí podání podle správního řádu také:
a) označení předmětu licence, o jejíž udělení je žádáno,
b) úředně ověřenou kopii dokladu o dosažení odborného lesnického vzdělání,
c) popis dosavadní odborné lesnické praxe [odstavec 2 písm. d)] žadatele s uvedením počtu let trvání praxe,
d) písemný souhlas zaměstnavatele (§ 21a odst. 2 zákona), je-li fyzická osoba zaměstnancem, který nezastává funkci vedoucího pracovníka státního podniku, státní organizace nebo obchodní společnosti zabývajícími se podnikáním v oboru, který je předmětem licence, anebo zaměstnancem orgánů veřejné správy (§ 26 zákona) nebo pověřené osoby (§ 30 zákona).
(2) Je-li žadatelem o udělení licence právnická osoba nebo fyzická osoba, která ustanoví odpovědného zástupce splňujícího podmínky pro udělení licence, žádost obsahuje kromě obecných náležitostí podání podle správního řádu také:
a) označení předmětu licence, o jejíž udělení je žádáno,
b) jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, bylo-li přiděleno, místo a okres narození a trvalý pobyt odpovědného zástupce žadatele,
c) úředně ověřenou kopii dokladu o dosažení odborného lesnického vzdělání odpovědného zástupce žadatele,
d) popis dosavadní odborné lesnické praxe (výkon odborné činnosti v lesním hospodářství, v hospodářské úpravě lesů, lesnickém školství a výzkumu a ve státní správě lesů) odpovědného zástupce žadatele s uvedením počtu let trvání praxe,
e) písemný souhlas zaměstnavatele (§ 21a odst. 2 zákona), je-li fyzická osoba zaměstnancem, který nezastává funkci vedoucího pracovníka státního podniku, státní organizace nebo obchodní společnosti zabývajícími se podnikáním v oboru, který je předmětem licence, anebo zaměstnancem orgánů veřejné správy (§ 26 zákona) nebo pověřené osoby (§ 30 zákona).
(3) Doklady uvedené v odstavci 1 písm. b) nebo v odstavci 2 písm. c) nejsou součástí žádosti o prodloužení licence. Vzor žádosti o udělení nebo prodloužení doby platnosti licence je uveden v příloze č. 31.