přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 29/2004
Vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin § 7

§ 7
Podrobnosti o zařazování uznaného zdroje reprodukčního materiálu do uznané jednotky
(K § 12 odst. 2 zákona)
(1) Do uznané jednotky se zařadí pouze uznané zdroje poskytující reprodukční materiál stejné kategorie.
(2) Evidenční číslo uznané jednotky zajišťuje jednoznačnou identifikaci uznané jednotky. Skladba evidenčního čísla uznané jednotky, význam jeho jednotlivých komponentů a označení krajů, ve kterých se uznané jednotky nacházejí, včetně působnosti poboček pověřené osoby, jsou uvedeny v příloze č. 20.
(3) Pokud se uznané jednotky nacházejí v genové základně, součástí evidenčních čísel uznaných jednotek dřevin, pro které byla genová základna vyhlášena, je i kód označení genové základny přidělený pověřenou osobou. V případě vyhlášení nové genové základny podle § 2i odst. 2 zákona nebo zrušení vyhlášení genové základny podle § 2i odst. 3 zákona provede pověřená osoba změnu evidenčního čísla uznané jednotky a
a) doplní do evidenčního čísla uznané jednotky kód označení genové základny, nebo
b) zruší kód označení genové základny v evidenčním čísle uznané jednotky.